นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1297
ความเห็น: 0

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 56

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรพัยากรธรรมชาติ เวลา 16.30-18.00 น.

หน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาทุน เมื่อวันที่ 3-25 มิถุนายน 2556 มีนักศึกษามาสมัครรับทุนจำนวน 45 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก ดังทางหน่วยกิจการนักศึกษาจึงประกาศรับสมัครใหม่อีกรอบหนึ่ง เป็นช่วงวันที่ 27มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 ได้ผู้สมัครรับทุนจำนวน 37 คน และประกาศให้นักศึกษามาสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556 และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 มีนักศึกษาได้รับทุนปีนี้จำนวน 50 ทุน โดยปีนี้จากคณะกรรมการพิจารณาทุนได้เสนอเงื่อนไขสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีคือ

1. นักศึกษาจะได้รับเงินทุนโดยแบ่งจ่ายเป็นงวด จำนวน 5 งวด ซึ่งเริ่มจากเดือน กันยายน เป็นต้นไป

2. นักศึกษาจะต้องเข้าพบคณะกรรมการพิจารณาทุนเดือนละ 1 ครั้ง

3. นักศึกษาต้องมารับเงินทุนหน่วยกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 24 ของทุกเดือนโดยได้นำเอกสารที่เข้าพบคณะกรรมการพิจารณาทุนมายืนต่อเจ้าหน้าที่

ซึ่งได้จัดชี้แจงให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทราบเมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2556

 

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กันยายน 2556 09:35 แก้ไข: 02 กันยายน 2556 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.218.187
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ