นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3195
ความเห็น: 0

รางวัลและความภาคภูมิใจของนักศึกษาคณะทรัยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ กิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2555

ด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาได้ จัดโครงการ "งานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา " ประจำปี 2555  โดยในกิจกรรมเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษากรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยและโครงการดีเด่น ซึ่งจัดให้มีการมอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษากิจกรรมตัวอย่าง และโครงการกิจกรรมดีเด่น มีน้องๆ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตัวอย่างจำนวนไม่น้อยเลยที่เดียว ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และ ด้านบริหาร ร่วมทั้งได้เข้าร่วมประกวดโครงการ เฟ้นหาคนดี "ใจดี กายงามเชิดชูนามสงขลานรินทร์" ทางหน่วยกิจการนักศึกษาจึงได้ไปเก็บภาพพิธีมอบโลเกียรติยศมาให้ทุกคนในคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติด้วย

นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านวิชาการ


ผลงานเด่น
   เป็นเลขานุการ สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2555 และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันโครงงานทางการเกษตร ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานทางการเกษตร ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านกีฬา

ผลงานเด่น
       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันเซปัคตะกร้อในการแข่งขันกีฬา 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ในรอบคัดเลือกโซน ระหว่างปี 2553-2555

นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านบำเพ็ญประโยชน์


  ผลงานเด่น 
        ได้รับคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมดีเด่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์ในวันไหว้ครู ประจำปี 2554 และได้รับคักเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันไหว้ครูประจำปี 2555

นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผลงานเด่น
  เป็นนักศึกษาในโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมนาฎศิลป์ไทยของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง ปีการศึกษา 2553-2555 และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงโขนสงขลาครินทร์ ระหว่างปี 2555 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแสดงงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 14 ณ ประเทศมาเลเซีย

ผลงานเด่น
      เป็นรองประธานฝ่ายศิลป์สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2554 และเป็นผู้ออกแบบและประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปี 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ

นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านบริหาร

ผลงานเด่น
       ได้รับรางวัลดีเด่นด้านบริหารจัดการในงานวันไหว้ครูประจำปี 2555 และเป็นผู้ก่อตั้งชมรมนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2555 และเป็นรองประธานชมรมนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2555 

ผลงานเด่น
     เป็นนักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2554 และ เป็นเลขานุการ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษาประจำปี 2555

ผลงานเด่น
       เป็นนักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ปี 2555 และเป็นอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปี 2555

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 Febuary 2013 11:52 Modified: 11 Febuary 2013 15:10 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.214.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ