นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2720
ความเห็น: 0

ร่วมด้วยช่วยกันของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งซุ้มทุกท่าน

ด้วยคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ 50/2554และ 55/2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตคณะทรัพยากรธธรรมชาติลงวันที่ 31 ส.ค. 54 และ 14 ก.ย. 54 ซึ่งบัณฑิตของคณะฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 จำนวน 189 คน และในปีนี้ทางคณะได้ดำเนินการจัดซุ้มเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตจำนวนมากมาย โดยมีพี่ๆ จากคณะฯร่วมแรงร่วมใจกันทำซุ้มเพื่อบัณฑิตของคณะฯ ด้วยความเติมใจ และสนุกกับการทำงานในครั้ง โดยคณะทำงานครั้งนี้ประกอบด้วย

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.ดร.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ) ประธานในการดำเนินงาน
2. นายอุทิศ  อินทศร
3. นายสิน    พรหมเทพ
4. นางมะลิ   นิลสุวรรณ
5. นางสุนัทณี  แสงแจ่ม
6. นางสาวสุวิชา  ดำเม็ง
7. นางสาวทรงลักษณ์  กลับคง
8. นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยพลเดช
9. นางสุวภัทร   วชิรอนันต์
10. นางปราณี   จันทรัตน์
11. นางจรรยา   เพชรหวน
12. นางจิราภรณ์  คงสุข
13. นางอมรัตน์   จันทนาอรพินท์
14. นางสาวปัทมพร  อินสุวรรโณ
15. นางเบญจมาศ   เฉลิมวงศ์
16. นางสาวมาริสา  รอดรัตน์
17. นางสาวอรวรรณ  พรหมสังคหะ
18. นางสาวยุวภา    โฆสกิตติกุล
19. นางสาวศศิธร    ลิ่มจู้
20. นางสาวสุภาพร  อนันต์สถาพร
21. นางอรัญญา     ธรานุเวศน์
22. นางสาวธีรนิตย์  ฉั่วสุวรรณแก้ว

  โอกาสนี้ทางคณะฯ ขอบคุณทีมงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดซุ้มเพื่อน้องๆ บัณฑิตของคณะฯ ทุกคนค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 กันยายน 2554 16:29 แก้ไข: 28 กันยายน 2554 10:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Suwicha, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.214.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ