นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2546
ความเห็น: 0

เกียรติยศและศักดิ์ศรี ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันสงขลานครินทร์ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2554 และศิษย์เก่าของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 ท่านด้วยกัน มีดังต่อไปนี้

1. ด้านความสำเร็จในอาชีพการงาน (NR 3)
   

    การศึกษา (เข้าศึกษาปี 2523)
    วทบ. สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    วทม. สาขาธุรกิจบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ความสำเร็จในอาชีพ และการอุทิศตน
    กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย)
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโลฟาร์ จำกัด
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยลพริ้นท์เฮ้าส์ จำกัด
    กรรมการบริษัท ซาฟโคลโฮลดิ้นส์(ประเทศไทย) จำกัด
    กรรมการ Seafood Distributor Co.,Singapore
    กรรมการ Gamma Investment Inc.,Britise Virgin Islnd
    อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

 

 2. ด้านผลงานเด่น (NR 8)

    การศึกษา (เข้าศึกษา ปี 2527)
    วทบ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    Diploma : Travel and Tourism Career

    ผลงานเด่น และการอุทิศตน
    กรรมการผู้จัดการ บริษัทลาโนเพิร์ล (ออสเตรเลีย) จำกัด, Lanopearl PTY LTD. และกรรมการผู้จัดการ Xylem Organic PTY LTD., Life Spring Shop, Chinatown, Sydney
    โล่เกียรติคุณ จากสถานกงสุลไทย ในซิดนีย์ สำหรับบริษัทที่ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนไทยในออสเตรเลีย ปี 2006 ผ่านการเข้าร่วมสุดท้ายของการประกวด
    รองประธานสภาหอการค้าไทย ออสเตรเลีย Thai Australian Chamber of Commerce (TACC)


3.ด้านผลงานเด่น (NR 11)

    การศึกษา (เข้าศึกษาปี 2530)
   วทบ. สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   วทม. สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ปรด. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ผลงานเด่น

    ผลงานวิจัยปริญยาเอกดีเด่น และได้รับการต่อยอดให้ทำวิจัยในเชิงลึก เป็นผู้ริเริ่มใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อผลิตพลังงานทางเลือก ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ตลอดจนมีการขยายผลเป็นต้นแบบ แก่โรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน โดยการสนับสนุนของ สวทช.

 

4.ด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่(NR 21) 

  

 การศึกษา (เข้าปี พ.ศ. 2540)
     วทบ. สาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความก้าวหน้าความสำเร็จ และการอุทิศตน

     2543  ปัจจุบัน เป็นเกษตรกรทำธุรกิจกล้ายางพาราสายพันธุ์ JVP และสวนปาล์มน้ำมัน
     การได้อุทิศตนใช้วิชาพืชศาสตร์ที่ได้ศึกษามาให้ความรู้แก่เกษตรกรในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง และการมีธุรกิจผลิตกล้ายางพาราที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ทั้งทางวิชาการและทางธุรกิจเกษตร ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกที่มากขึ้นในการตัดสินใจลงทุนทำสวนยางพารา จากที่ในอดีต เกษตรกรต้องพึ่งพาเฉพาะยางพันธุ์ดั้งเดิมเพียงพันธุ์เดียว ซึ่งเสี่ยงต่อความล้มเหลวโดยเฉพาะในแหล่งปลูกยางใหม่ ๆ  หรือแม้แต่แหล่งปลูกยางเก่าที่มีการสะสมของโรครายาง

 

 


 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 กันยายน 2554 12:00 แก้ไข: 23 กันยายน 2554 12:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว