นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2396
ความเห็น: 2

สรุปผลการประเมินงานประเพณีสงกรานต์ ปี 54 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ บริเวณลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดงานสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยทางหน่วยกิจการนักศึกษาก็ขอขอบคุณชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนี้ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีค่ะรวมทั้งขอให้ทุกท่านได้ร่วมรับบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำบุญนะค่ะ


และทางหน่วยกิจการนักศึกษาได้ตั้งกล่องทำบุญ ซึ่งได้เงินทำบุญทั้งสินเป็นเงิน 7,169.5 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)  และได้ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นเงินจำนวน 2,900 บาท   และถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟแก่วัดคอหงส์  เป็นเงินจำนวน 4,272.5 บาท  ขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญเท่าๆๆ ค่ะ สาธู สาธุ

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานมีดังนี้ค่ะ

1.  ผู้เข้าร่วม
 

ลำดับที่

ผู้เข้าร่วมงานจำนวน (คน)
1ผู้บริหารคณะฯ5
2แขกผู้มีเกียรติ8
3บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ91
4ภาควิชาธรณีศาสตร์10
5ภาควิชาพืชศาสตร์                11
6ภาควิชาสัตวศาสตร์18
7ภาควิชาวาริชศาสตร์19
8ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช10
9ภาควิชาพัฒนาการเกษตร5
10นักศึกษา12
รวม189

 

 

            

2.  ผลการประเมิน   ( ผู้กรอกแบบสอบถาม  74  คน)

ความพึงพอใจการจัดกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)
มากที่สุด (5)มาก (4)ปานกลาง (3)น้อย (2)น้อยที่สุด (1)
1. ความเหมาะสมของลำดับของพิธีกร3060820
2. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน2667610
3. ความเหมาะสมของการต้อนรับและลงทะเบียน31581100
4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารพระ26561800
5. ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์27621100
6. ความเหมาะสมของพิธีการทางด้านศาสนา3062800
7. ความเหมาะสมของการรดน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำผู้อาวุโส3461500
8. ความเหมาะสมของการจัดการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทยและขวัญใจงานสงกรานต์ และการตอบปัญหาชิงรางวัล32581000
9. ระยะเวลาในการจัดงาน19651390
10. สรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรม.3060820

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
1.  ควรมีการติด ภาพ-ชื่อ ของผู้เข้าร่วมประกวดเพื่อจะได้โหวตขวัญใจสงกรานต์ที่ชื่นชอบได้
2.  
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
3. 
ขอให้มีการจัดงานแบบนี้ตลอดไป และให้ทุกคนแต่งชุดไทยตามประเพณีมากขึ้น
4.  
พิธีการควรจะพูดให้ดึงดูดมากกว่านี้
5.  ควรจะจัดกิจกรรมใต้อาคาร 2 ตลอดไป

ส่วนภาพกิจกรรมจะสรุปให้ในบันทึกถัดไปค่ะ

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
18 April 2011 20:36
#64936
  • ในปีนี้ มีบุคลากรมาร่วมงานค่อนข้างมาก ท่านใดที่ติดภารกิจ ซึ่งไม่สามารถมาร่วมได้  ไม่เป็นไร  รอเมษายน 2555 นะค่ะ และจะให้เข้มข้นมากกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการประกวดแต่งกายผ้าไทยค่ะ (สนุกค่ะ)  คาดว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเพิ่มขึ้นอีกค่ะ ขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านนะค่ะ 
Ico48
Monly (Recent Activities)
18 April 2011 20:46
#64938
  • เชิญชม บรรยากาศภายในงานค่ะ

http://share.psu.ac.th/blog/publisher/19044

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.7.207
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ