นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1534
ความเห็น: 1

สัมมนากิจกรรมสโมสร ปี 54

กิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการกิจกรรมสัมมนากิจกรรมให้กับสโมสรนักศึกษาขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2554 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมานี้ ซึ่งหน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการทำสรุปผลการประเมินในการจัดกิจกรรมและภาพบรรยากาศในการร่วมสัมมานากิจกรรมของสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ที่จะทำหน้าที่ในเป็นผู้นำกิจกรรมของนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติในปีการศึกษา 2554 นี้ รวมทั้งจัดทำแผนงานการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
สรุปผลการประเมินการสัมมนากิจกรรมประจำปี 2554
1. ผู้เข้าร่วม             
  
1.1 คณาจารย์ และบุคลากร                      จำนวน    10            คน          
  
 1.2 นักศึกษาคณะกรรมสโมสรนักศึกษา จำนวน  29 คน

 2.  ผลการประเมิน   (ผู้กรอกแบบสอบถาม   25  คน) 

หัวข้อประเมิน

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1. ความจำเป็นในการจัดกิจกรรมนี้4452400
2. ความเหมาะสมของวัน เวลาที่ จัด12404440
3. ความรู้ที่นักศึกษามีก่อนการอบรม123244840
4. ความรู้ที่นักศึกษามีหลังการอบรม3857500
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสรุปผลการดำเนินงานของสโมสรชุดเก่า 12522844
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เรื่อง หัวใจของนักกิจกรรม3656800
7. ประโยชน์ที่ได้รับการเรียนรู้เรื่อง การจัดทำบัญชีและการเบิกจ่ายงบประมาณ2868400
8. ประโยชน์จากการเรียนรู้ เรื่องวงจรคุณภาพกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา2768500
9. ประโยชน์ที่ได้รับจาการจัดทำแผนงานกิจกรรม ประจำปี 25543070000
10. ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้3565000

  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
1.        เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ควรจัดเป็นประจำทุกปีและอยากให้ทุกคนได้รับโอกาสแบบวันนี้บ้าง
2.        อยากให้มีการเปิดการสอบถามรายละเอียดที่สโมสรชุดใหม่อยากทราบ และให้มีการสรุปผลงานที่ผ่านมาเอามาโชว์ให้เห็นภาพบ้าง นั่งฟังอย่างเดียวทำให้เกิดความเบื่อหน่า3.        ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสโมสรเข้าร่วมกันทุกคนอย่างทั่วถึง มีแผนดำเนินการอย่างชัดเจน และควรรักษาเวลาด้วย

สรุปภาพบรรยารกาศการร่วมสัมมากิจกรรม

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 มีนาคม 2554 08:10 แก้ไข: 02 มีนาคม 2554 11:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.218.187
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ