นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2251
ความเห็น: 2

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2553

ด้วยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2553  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2554  โดยทางบริษัทได้ทำการประเมินผลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ และจากผลการสัมภาษณ์ และในปีนี้ มีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ผ่านการทดสอบทั้งหมดจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นเด็กนักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ดังตารางต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลภาควิชาบริษัทที่รับฝึกงานสถานที่ฝึกงาน
1นายชวลิต  จริงจิตรพืชศาสตร์บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัดสถานีวิจัยข้าวโพด แสดงพัน สระบุรี
2นายจิราวัฒน์  สิรพัฒนพิพัฒน์พืชศาสตร์บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัดสถานีวิจัยข้าวโพด แสดงพัน สระบุรี
3นายเตชธร  ตันรัตนพงศ์พืชศาสตร์บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัดขายเพชรบูรณ์กลาง อีสานใต้
4นางสาวสุธารา  สุวรรณดวงพืชศาสตร์บริษัท เจียไต๋ จำกัดโรงงานอ้อมน้อย
5นายธัชวีร์  ขวัญแก้วพืชศาสตร์บริษัท เจียไต๋ จำกัดสถานีเขียงใหม่ เพาะปลูก

และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันการเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 พ.ย. 53   กับผู้ประสานงานโครงการ คุณ ศรีทวิน นวลแจ่ม โทร. 02-699-5175, 089-1410015 หรือ Email : sritwin.n@cp.co.th 

created: 23 November 2010 11:45 Modified: 23 November 2010 11:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
24 November 2010 08:16
#61810
  • น้องจิ๊บค่ะ  พี่มอนลี่ไม่มีแว่นขยายค่ะ ขอเพิ่มขนาดตัวอักษรได้อีกหรือเปล่าจ๊ะ
  • แต่จะพยายามอ่านค่ะ.

 

Ico48
Baby (Recent Activities)
24 November 2010 17:15
#61839

น้องจิ๊บ พี่อ่านได้ค่ะ พี่มอนลี่อ่านแล้วตัวเล็ก แสดงว่า เริ่ม สว. แล้ว 555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.137.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ