นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1434
ความเห็น: 0

รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมเสริมสูตรของนักศึกษาคณะทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/53

สรุปการบันทึกกิจกรรมของนักศึกษาคณะทรัพย์
ด้วยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่องการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษารหัส ๕๐ นั้น ซึ่งทางหน่วยกิจการนักศึกษาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในพยายามให้นักศึกษารหัส ๕๐ ต้องจบการศึกษาทุกคนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยมีการหารือกันในคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมมากที่สุด และทุกภาควิชาก็มีความสนใจที่ให้ความร่วมมือให้นักศึกษาได้จบการศึกษา ซึ่งขณะนี้ และหน่วยกิจการได้ดำเนินการทำสรุปดังต่อไปนี้

ชั้นปีที่ 4  (รหัส 50...) 

 ภาควิชและจำนวนนักศึกษา (คน)

 จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง (คน)

 จำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่าน 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง (คน)

 พืชศาสตร์ (61)

46

15

 สัตวศาสตร์ (42)

36

6

 วาริชศาสตร์ (47)

33

14

 การจัดการศัตรูพืช (9)

5

4

พัฒนาการเกษตร (36)

11

25

 ธรณีศาสตร์ (24)

20

4

ชั้นปีที่  3 (รหัส 51...)

 ภาควิชและจำนวนนักศึกษา (คน)

 จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง (คน)

 จำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่าน 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง (คน)

 พืชศาสตร์ (70)

47

23

 สัตวศาสตร์ (59)

36

23

 วาริชศาสตร์ (57)

35

22

 การจัดการศัตรูพืช (45)

15

30

พัฒนาการเกษตร (59)

35

24

 ธรณีศาสตร์ (51)

21

30

ชั้นปีที่  2 (รหัส 52...)

 ภาควิชและจำนวนนักศึกษา (คน)

จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง(คน)

 จำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่าน 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง (คน)

  พืชศาสตร์ (8)

 6

 2

 สัตวศาสตร์ (62)

 51

 11

 วาริชศาสตร์ (55)

 39

 16

  การจัดการศัตรูพืช (3)

 1

 2

 พัฒนาการเกษตร (8)

 8

 -

  ธรณีศาสตร์ (4)

 2

 2

 เกษตรศาสตร์ (196)

 175

 21

 

ชั้นปีที่  1 (รหัส 53...)

 ภาควิชและจำนวนนักศึกษา (คน)

จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง(คน)

 จำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่าน 17 กิจกรรม 100 ชั่วโมง (คน)

  พืชศาสตร์ (10)

8

 2

 สัตวศาสตร์ (65)

 55

 10

 วาริชศาสตร์ (72)

 63

 9

  การจัดการศัตรูพืช (1)

 1

 -

 พัฒนาการเกษตร (6)

 4

 2

  ธรณีศาสตร์ (7)

 5

 2

 เกษตรศาสตร์ (225)

 144

 81

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย 2553

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 ตุลาคม 2553 13:41 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ