นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

plan
Ico64
aree kanaviwatchai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองแผนงาน ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

อ่าน: 3393
ความเห็น: 0

สาระน่ารู้เกี่ยวกับงบ'แผ่นดิน ปี 52

วงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1.835 ล้านล้านบาท

ปีหน้าประเทศไทยจะมีวงเงินใช้จ่ายเป็นเท่าไร

วงเงินงบประมาณแผ่นดินของประเทศ ปี 2552

เป็นอย่างไร 

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ/กำหนดวงเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๒ (อ้างอิงจากข้อมูลสำนักงบประมาณ ...    http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER14/GENERAL/DATA0000/00000444.PDF)

      นโยบายและวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552

  

  

  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 2552  ได้กำหนดไว้ 8 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 2552 

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 2552 รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ  ภายใต้กรอบของนโยบายของรัฐบาล    แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ    แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2551 - 2554    และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (.. 2550 - 2554)

จบภาคแรกค่ะ

 

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 08 April 2008 17:50 Modified: 26 August 2008 17:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.231.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ