นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6549
ความเห็น: 0

วัดพระแก้ว

คติความเชื่อเมื่อมาไหว้พระที่นี่ "แก้วแหวนเงินทองไหลมาตลอด"

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๒๕ 

 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต

ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ มีเฉพาะส่วนพุทธาวาส ไม่มีส่วนสังฆาวาส

 

  

  

  

การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งใหญ่ทั้งพระอารามมีขึ้นในรัชสมัยต่าง ๆ ดังนี้

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๔๒๕

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ ๑๕๐ ปี

ในรัชกาลปัจจุบัน ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

และตอนที่ไปถ่ายรูปมานี้  ก็กำลังซ่อมแซมเพื่อใช้ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้


         สิ่งสำคัญภายในวัด นอกจากพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว ยังมีพระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทพระเทพบิดร หอพระมนเทียรธรรม วิหารยอด หอพระนาก พระอัษฎามหาเจดีย์ ซึ่งเป็นพระปรางค์ ๘ องค์ หอพระราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร หอพระคันธารราษฎร์  มณฑปยอดปรางค์ หอระฆัง ศาลาราย เจดีย์ทอง ๒ องค์ นครวัดจำลอง บุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์และรูปช้างโลหะ เจดีย์เหลี่ยมทรงเครื่อง ๔ องค์ และยักษ์ทวารบาลซึ่งเป็นรูปยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์


         วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

การแต่งกายเข้าวัดพระแก้ว ต้องสุภาพ กางเกงขายาว เสื้อมีแขนไม่เอวลอย

รองเท้ารัดส้นนะคะ เพื่อเป็การให้เกียรติแต่สถานที่

created: 24 October 2007 21:47 Modified: 27 Febuary 2008 23:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ