นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุ่มนิ่ม
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 777
ความเห็น: 0

เศรษฐกิจพอเพียง

…การพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...


เรามักเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการใช้จ่ายอย่างขี้เหนียว ไม่ขวนขวายหาสิ่งใด แต่จริงๆแล้วความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง คือ การคำนึงถึงความพอประมาณ ทำอะไรด้วยความพอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

หลายคนมักเข้าใจว่า การใช้ชีวิตพอเพียง มีความหมายแค่การอยู่อย่างประหยัด ไม่ใช้เงินเยอะ ไม่ช็อปปิ้งบ่อย และไม่ใช้เงินในสิ่งที่ไม่จำเป็น ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การใช้ชีวิตพอเพียงนั้นอาจครอบคลุมไปถึงวิธีคิด วิธีตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับตัวเรา โดยไม่ได้มุ่งหวังความร่ำรวยในบั้นปลาย แต่มีเป้าหมายคือ ความสุขที่ยั่งยืนที่ไม่มีวันสูญหาย ไม่ว่าเงินในกระเป๋าจะเพิ่มหรือจะลดลง

 

คำสอนจาก http://www.thairath.co.th/content/754997

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 Febuary 2017 07:57 Modified: 01 Febuary 2017 07:57 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 อาเกา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.120.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ