นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[R] (0) พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวง

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสเนื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:47 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2560 13:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) ความเข้าใจของคนส่วนมากต่อเศรษฐกิจพอเพียง

คนส่วนมากมักเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งแท้จริงผู้ประกอบอาชีพอื่น ก็สามารถนำเอาแนวพระราชดำรัสไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น "ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยเน้นการผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:40 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2560 18:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) สิ่งสูงค่าที่ซ่อนอยู่หลังธนบัตร

1. ธนบัตร 20 บาท “ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้” – พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:37 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ดูหนังฝรั่งบ่อย ๆ สิ่งที่คุณจะได้คือ..

1) ชินกับสำเนียง 2) ได้ศัพท์ใหม่เสมอ (บางคำเราสะกดไม่ถูก แต่ดันออกเสียงตามในหนังได้ เพราะในหนังพูดบ่อย) 3) ได้เรียนรู้วลีหรือประโยค เช่น You weren’t here last night. Where were you? (เมื่อคืนไม่ได้อยู่ห้องนิ ไปไหนมา!) – ซึ่งนี่แหละคื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 27 กันยายน 2559 15:31 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2559 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เคมีของสระว่ายน้ำ

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 24 กันยายน 2559 14:08 แก้ไข: 27 กันยายน 2559 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิทย์ของเทียนไข

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 24 กันยายน 2559 14:08 แก้ไข: 27 กันยายน 2559 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ดอกทานตะวันกับพระอาทิตย์

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 24 กันยายน 2559 14:07 แก้ไข: 27 กันยายน 2559 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ไข้ซิกา

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 24 กันยายน 2559 14:07 แก้ไข: 27 กันยายน 2559 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รูปทรงของขนมเพรทเซล

เพรทเซลเกิดจาก บาทหลวงในประเทศอิตาลี ทำขึ้นเพื่อให้รางวัลความดีกับเด็กๆ ที่มาศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสนาและสวดมนต์ในโบสถ์ รูปร่างหน้าตาของเพรทเซล จึงมีลักษณะไขว้กัน เหมือนการนำแขนมาไขว้ กัน เวลาสวดมนต์ #AuntieAnne's Thailand มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 12 กันยายน 2559 11:35 แก้ไข: 12 กันยายน 2559 11:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เครื่อง AF700

เครื่อง AF700 เป็นเครื่องมือใหม่ สำหรับทดสอบหา Melting Point ของขี้เถ้าของถ่านหิน ก่อนเราจะเริ่มทดสอบตัวอย่าง ต้องทำให้ ขี้เถ้า มีรูปร่างคล้ายปิรามิดก่อน โดยการนำน้ำมาหยดผสมขี้เถ้า หรืออาจใช้ตัวประสานชื่อว่า dextrin เพื่อช่วยปั้นขึ้นรูป ซึ่งขั้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย NoIIKuNG   สร้าง: 04 พฤษภาคม 2559 11:00 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2559 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]