นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1248 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 805 0
พยาบาลของชุมชน 956 0
สะท้อนตน 2555 1066 0
สานต่อศรัทธา 1806 3
มองหาความจริง 1483 3
สานต่อศรัทธา 1288 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1593 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 1739 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1819 2
บันทึกสะท้อนคิด 1952 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1640 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1460 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1534 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1603 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1638 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 1863 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1550 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1607 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1138 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1608 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3482 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2090 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1451 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1469 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1730 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1508 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1198 2