นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2071
ความเห็น: 2

พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต

     หลังจากการอ่านสะท้อนคิดของนักศึกษาและร่วมสะท้อนคิดมา  3  สัปดาห์  เกิดพลังอย่างหนึ่งที่มองเห็น  รับรู้และถูกขับเคลื่อนศักยภาพเป็นความสามารถของนักศึกษาให้ได้แสดงออก  เป็นเสียงเพลง

     จากเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทำความเข้าใจกับชุมชนทั้งข้อมูลปฐมภูมิ  ทุติยภูมิแล้ว  ถึงเวลาของการนำเสนอข้อมูลต่อประชาคมหมู่บ้านและหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบ  ให้ข้อคิดเห็น  เพิ่มเติม ศักยภาพ/ทุนของชุมชนพิจารณาระบุปัญหา  ความต้องการ  จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อให้ได้กิจกรรมในการจัดทำโครงการร่วมกับชุมชน  ภายใต้เป้าหมายความต้องการของรายวิชาคือ  กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสอดคล้องกับวิถีชุมชน 

      การจัดประชุมครั้งเกิดเพลงนี้ขึ้น  (จังหวะรำวง)

          โคกพยอมร่วมใจ

    มา  มา ฟัง  ล้อมวงมานั่ง  ร่วมทำประชาคม  ช่วยกันระดมความคิดเห็นกัน   สร้างสายสัมพันธ์ชุมชน  นำใจชาวบ้านโคกยอม  หอมดังดอกยอมพาเราชื่นใจ   ช่วยทำงานกันพร้อมเพรียง  ไม่มีใครเกี่ยง  เบี่ยงเบนหนี  ชุมชนที่นี่  เข้มแข็งร่วมใจ   มาตะ  มาตะ  มาตะ  เรามาช่วยกันเพื่อบ้านโคกยอม   เรามาช่วยกันเพื่อบ้านโคกยอม

    เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันที่ผ่อนคลาย  ภายใต้ความคิดเห็นที่หลากหลาย  และหลอมรวมเป็นเอกภาพในที่สุด

     "โคกพยอมตระหนักรู้   ปรับพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ"

     มาเสริมบรรยากาศลอยกระทงช้าไปหน่อย  ปีนี้ชุมชนมีมติงดจัดงานลอยกระทงเพราะกลัวน้ำท่วม

    วันที่  14  พ.ย. นี้เทศบาลชวนนักศึกษาร่วมสังเกตุการณ์

การซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย  พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

  "บรรยากาศของการเรียนที่เป็นกันเองและอบอุ่น"

 

 

     

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2554 09:59 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2554 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย "ผู้สังเกตการณ์" ภายนอก ย่อมได้ข้อมูลที่อาจจะ "เบี่ยงเบน" ไปจากความเป็นจริง บางครั้งถึงกับเป็น "คนละเรื่อง" กันไปเลย

การจะได้ข้อเท็จจริงนั้นต้องทำตัวประหนึ่งเป็น "คนในชุมชน" จึงจะได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

การร่วมตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่าง ชุมชนและผู้เก็บ/ แปลผลข้อมูลจึงเป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา กระบวนการหนึ่งก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปดำเนินการในชุมชน

ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นเสมอในการเข้าไปฝึกในพื้นที่ชุมชนของนักศึกษาฯ ที่ไม่เข้าใจบริบทของชุมชน ไม่เข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้

เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องคอยชี้แนะ แนวทางที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษา

คณะพยาบาลเป็นเป็นอีกหน่วยงานที่เป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" และเป็น "ผู้นำ" ในงานด้านชุมชน

เราเอง

ปีการศึกษา 2555 ไม่ได้ลงสอนเองแต่เป็นอาจารย์ท่านอื่น สำหรับตนเองได้เข้าไปร่วมงานมุทิตาจิต อาจารย์ของโรงเรียน

มิตรภาพยังยั่งยืน และปกติ

ความยั่งยืนคือมิตรภาพอันนำไปสู่ความร่วมมือในทุกเรื่อง

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 52.3.228.47
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ