นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2267
ความเห็น: 3

บันทึกสะท้อนคิด

เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

    การบันทึกสะท้อนความคิด  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนเขียน  นำมาบอกเล่า  ผู้สอนอ่านร่วมสะท้อนและบันทึกแลกเปลี่ยนรวมทั้งนำมาแลกเปลี่ยนในวงประชุมกลุ่ม  สะท้อนให้ผู้เรียนและผู้สอนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติในแต่ละวัน  มีทั้งสิ่งที่คิดเป็นเป้าหมายที่ต้องการทำ  กิจกรรมที่ได้ลงมือทำ  ความรู้สึกนึกคิดจากสิ่งที่ได้พบเห็น   บทเรียนที่ได้รับรวมทั้งแง่มุมของการพัฒนาทีจะก้าวเดินต่อไป

    "รู้สึกตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่ที่ไม่เคยได้ปฏิบัติงานมาก่อน เป็นการทำงานที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการช่วยบันทึกทำให้ไม่ค่อยกล้าลงมือทำ  แต่ก็รู้สึกอุ่นใจและเชื่อมั่นมากขึ้น  เมื่อพี่พยาบาลให้ความรู้สึกเป็นกันเองและเป็นกำลังใจให้"

   "ข้าพเจ้าได้ซักประวัติ  ตรวจร่างกาย แต่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะแปลผลและให้การวินิจฉัยได้ถูกหรือไม่ แต่อาจารย์จะคอยช่วยให้ข้าพเจ้าคิดวิเคราะห์และแนะนำแนวทาง.. สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าต้องพยายามเรียนรู้อีกมาก...การที่ข้าพเจ้ามาฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชน  ทำให้เข้าใจถึงระบบงานที่แต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง เช่นเป็นทั้งแพทย์ เภสัช พยาบาล  นักวิชาการ รวมถึงแม่บ้านมันเป็นงานที่หนักแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นจากที่นี้และคงเป็นสิ่งที่พี่ๆสามารถทำงานไปได้ด้วยดีก็คือ  กำลังใจจากชาวบ้านทุกคน  โดยสังเกตจากการทักทายที่เป็นกันเอง รอยยิ้มที่แจ่มใส  ทำให้งานที่หนักก็ดูเบาบางลง"

   "วันนี้รู้สึกอบอุ่นใจมากที่ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.และพี่ๆทุกคน  ได้ฝึกทำแผล ฉีดยา พี่ๆคอยสอนวิธีและเทคนิคต่างๆอย่างนุ่มนวลและใจเย็น  จนข้าพเจ้ารู้สึกอุ่นใจและอยากไปทำงานที่บ้าน  เมื่อลงมือทำจะตื่นเต้นมากแต่ก็พยายามเก็บอาการ  ทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน  จนอาจารย์ต้องกระตุ้นให้ไปใส่ถุงมือ  ช่วยเรียกสติให้นิดหน่อยแต่ก็ยังงงเมื่อได้ลงมือทำพี่พยาบาลคอยให้กำลังใจทุกเข็มและคอยแนะนำ  ทำให้รู้สึกเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถ  ถึงแม้นจะมีอาการ..สั่น.."

     "สิ่งที่ได้เรียนรู้จากแหล่งฝึกคือ ความอบอุ่น  ความเป็นกันเอง  ความสามัคคี ความเชื่อถือไว้วางใจของชาวบ้านที่มีต่อเรา  และการส่งผ่านความรู้สึกดีๆ  กำลังใจทั้งจากอาจารย์  เพื่อนๆและพี่ๆทุกคน  ทำให้รู้สึกสบายใจในการทำงาน  ขอขอบคุณทุกท่านและเพื่อนๆทุกคนมาก "

      "ในสัปดาห์ที่ 2  รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถจัดระเบียบความคิดที่ทำอะไรก่อนหลังได้ดียิ่งขึ้น  จากสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ถามอะไรตอบไม่ค่อยได้แต่สัปดาห์นี้ซักประวัติ  วินิจฉัยแยกโรคบอกวิธีการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง  ยังต้องปรับตัวให้ทำงานได้ถูกต้องมากกว่านี้"

       สะท้อนจากครู : การปรับตัวที่ได้จากการเรียนรู้ของจริงช่วยให้เกิดการจัดระบบความคิดได้ดีขึ้น" บทบาท เฝ้ามอง  กระตุ้น  ชี้แนะ  ชี้นำ  กระตุกความคิดและการกระทำ  วางเฉย(พอแล้วแค่นี้ ค่อยว่ากันใหม่)

       "รู้สึกดีมากๆที่ได้ปฏิบัติถึงแม้จะไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ทำได้ถูกต้อง  ทำได้คล่องขึ้น ได้เรียนรู้การประเมินบาดแผล หยิบอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้น  ได้ความรู้เพิ่มเรื่องการตัดไหมที่ห่างจากปม .5-1 ซม."

      "วันนี้รู้สึกกังวลเพราะต้องเตรียมตัวสอบ  สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดการฝึกคือ การมีความตั้งใจและให้เวลากับผู้อื่น และได้นำสิ่งเหล่านีมาเห็นชัดที่สุดคือ การคิดดี  พูดดี  ทำดี  ใจดี ก็สามารถทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุขได้ทั้งสุขกายและสุขใจ  เป็นรายวิชาที่ข้าพเจ้าชอบที่สุด  ทำให้ได้ฝึกคิด  ปฏิบัติและกล้าตัดสินใจด้วยตนเองตามขอบเขตที่สามารถทำได้"

     ถึงเวลาสะท้อนอาจารย์บ้าง  "อาจารย์ใจเย็นมากๆเลยค่ะให้คำแนะนำ  พยายามสอนให้เราคิดและกล้าตัดสินใจ เวลาคุยไม่รู้สึกอึดอัดใจ ได้ความรู้เทคนิคที่หลากหลาย  หากทำอะไรให้อาจารย์กังวลใจ หนูขอโทษด้วยค่ะ  ขอบคุณมากๆในทุกเรื่องที่คอยสอนและให้คำแนะนำ"

     

     หลายๆคนที่ร่วมทำงานร่วมเรียนรู้  คงไม่ทราบความรู้สึกเช่นนี้  สิ่งนี้อยู่ในบันทึกสะท้อนคิดที่อย่างน้อยที่สุดนักศึกษาเจ้าของบันทึกและอาจารย์ประจำกลุ่มได้รับรู้ร่วมกัน  เป็นการรับรู้ถึงความจริง  ความดี  ความงาม  อันเป็นพลังสำคัญให้เราได้ทำหน้าที่ร่วมกันของบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของกันและกันปรับตัวไดทำตามสถานการณ์ "รู้เขา  เข้าใจเรา สร้างสรรค์บรรยากาศดีๆร่วมกัน"

       ก็พยาบาลต้องทำงานกับคนที่มีความคิด ความรู้สึก

     เราได้เรียนชีวิตเพิ่มเติม  จากการเรียนวิชาในภาคทฤษฎี

   การร่วมสร้างบรรยากาศที่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้  ด้วยการรู้ใจ  เข้าใจ  ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่กัน

       "การเรียนรู้แบบร่วมทุกข์  ร่วมสุข"

       การสะท้อนคิดช่วยเสริมพลังให้กันและกันรับรู้ตนเอง  ปรับตนเอง แล้วเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข หากรู้ว่าทุกข์ก็อย่าอยู่กับมันให้นาน  เพราะจะกลายเป็นการสะสมความทุกข์

                    บทเรียนที่ผ่านมาและผ่านไป

                    ส่งให้แต่ละคนไปทำหน้าที่ของตน

                    ช่วยให้คนทุกข์สุขสบาย

                           คือหน้าที่ของเรา  ครูพยาบาล

  

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): ครูพยาบาล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2554 16:15 แก้ไข: 04 พฤศจิกายน 2554 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ผ่านเรื่องเล่าประจำวัน...เช่นนี้ ดีใจที่ได้อ่านบันทึกของอาจารย์ค่ะ

เมตตา

ดีมากเลยครับ

รู้เขา เข้าใจเรา สร้างสรรค์บรรยากาศดีๆร่วมกัน คือประโยชน์ของการสะท้อนคิดที่ผ่านมา

ของใหม่ที่ทำอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญมีคะแนนนี้ซิ ค้างการนำเสนอไว้ก่อนรอการวิเคราะห์

งานแบบนี้ใครคือเจ้าของผลงานเมื่อถูกเรียกว่างานวิชาการ ที่เป็นผลประโยชน์เพื่อ KPIs เป็นงานที่ร่วมสร้างโดยคนในภาควิชาทุกคน

รอพิสูจน์การแสดงความเป็นเจ้าของ

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 52.3.228.47
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ