นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1917
ความเห็น: 1

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

    ถึงเวลาที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้วิเคราะห์และสรุปตนเองเพื่อจัดทำแผนสู่ความเช่ยวชาญและชำนาญเฉพาะสาขา  ในบทบาทของความเป็นครูที่ได้รับและ 10  ปีภายใต้การทำงานตามวิสัยทัศน์ของคณะฯและเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ    จึงเห็นว่าโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งของตนเองเป็นสิ่งจำเป็น   ภายหลังการย้อนดูตัวจึงกำหนดตนเองเป็นดังนี้  "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน…:.สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

     ด้วยสิ่งที่ทำมา  ตามที่เชื่อและที่เป็น ทำสิ่งนี้มาตลอดก็นับว่าเป็นโอกาสที่จะได้ก้าวเดินต่อไป  แม้นจะเป็นเรือลำเล็กๆ  ที่คอยรับส่งคน  ขึ้นเรือลำใหญ่  หรือเป็นฐานของเจดีย์ที่ส่งให้ยอดเจดีย์สง่างาม   และก็ด้วยความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นี้   การผสมผสาน  การบูรณาการ  ที่มีพื้นที่เป็นฐานของการเรียนรู้จะเกิดความเป็นจริงเท่าที่แรงกำลังจะทำได้แต่อย่างน้อยก็ได้บอกตัวเองว่า  "ใจเป็นประธาน" หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณนี้ไว้  เพื่อการได้ทำหน้าที่สำหรับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  "เริ่มต้นที่ตัวเราเอง"  เพื่อความก้าวหน้าของจิตวิญญาณตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ  ก็เพียงแค่นี้

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มิถุนายน 2554 14:17 แก้ไข: 04 กันยายน 2558 15:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยอดเจดีย์ของความเป็นสงขลานครินทร์ คือจิตวิญญาณ ของการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนนุษย์และตนเอง ด้วยสติ สมาธิ ปัญญา

"ตนเองผาสุข สังคมสันติ"

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.232.133.141
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ