นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

(0) วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ

จากการประเมินระหว่างฝ่ายในรอบ 3/57 นี้ ฝ่ายบริการฯได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนการเย็บแยกเอกสารในการออกรายงานผลการทดสอบให้ถูกต้อง เนื่องด้วยในการจัดเก็บผลการทดสอบนั้น ทางสำนักงานเลขาฯ จะต้องบรรจุผลนั้นส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งพบบ่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 09 สิงหาคม 2557 16:04 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2557 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เยี่ยมชม ม.ทักษิณ

วันนี้ดำขำและคิดบวกได้รับเกียรติจาก ม.ทักษิณ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทาง กระบวนการแก้ปัญหา และเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ซึ่งจากที่ได้พูดคุยก็รู้สึกยินดีมากที่เรา ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ถูกเลือกให้รับงานนี้ เพราะจริงๆ แล้วเขามีหน่วยงานที่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 25 กรกฎาคม 2557 16:53 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2557 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความพึงพอใจของลูกค้า

หลายหน่วยงานคงจะเหมือนๆ กันที่ต้องสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ เพื่อเป็นผลสะท้อนการทำงานของหน่วยงาน สำหรับศูนย์เครื่องมือฯ ก็มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเช่นกัน แต่เราทำทุกสามเดือน โดยใช้การประเมินแบบ online จากการประเมินทุกไตรมาส ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 18 กรกฎาคม 2557 13:58 แก้ไข: 18 กรกฎาคม 2557 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก

ศูนย์เครื่องมือฯ มีการรับนักศึกษาฝึกงานเป็นประจำทุกปี และต่อเนื่องมาหลายปี แล้ว โดยเราคิดว่าหน่วยงานเราน่าจะเป็นหน่วยงานที่สามารถให้นักศึกษางานได้ฝึกในงานที่หลากหลายในด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องมือที่มี และการบริการที่มีให้บริการอยู่ รวมทั้งในฝ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 17 กรกฎาคม 2557 14:27 แก้ไข: 17 กรกฎาคม 2557 14:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า

ในการเปิดให้บริการใหม่หรือการตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกันที่จะได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการดังกล่าว ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ ได้นำเอามาประยุกต์ใช้ เช่น ผ่านกิจกรรม road show จัด event ผ่านทีมที่ปรึกษา และทำแบบสำรวจสอบถามความต้อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 03 กรกฎาคม 2557 10:53 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2557 10:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น

หน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือการอนุมัติการซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับในการดำเนินการต่างๆภายในฝ่าย ซึ่งดำขำเองต้องรับผิดชอบดูแลในส่วนนี้สำหรับการอนุมัติการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินรายได้ ของฝ่ายบริการฯ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 27 มิถุนายน 2557 05:03 แก้ไข: 27 มิถุนายน 2557 05:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ผลการตรวจสุขภาพประจำปี

จากโครงการดีๆ ที่ศูนย์เครื่องมือฯ ทำเพื่อบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการตรวจสุขภาพประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ดำขำได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมานั้น ผลการตรวจสุขภาพของปีนี้นับได้ว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะดำขำมีผลของคลอเรสเตอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 20 มิถุนายน 2557 05:56 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2557 05:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ชีวมวล

จากการทำหน้าที่เป็น consult consultant มาช่วงนี้ ดำขำก็พบว่ามีลูกค้าต้องการทดสอบคุณสมบัติของตัวอย่างชีวมวล ในจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบหาค่าความร้อน ความชื้น และล่าสุดต้องการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของชีวมวลที่ผลิตมา จากความต้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 06 มิถุนายน 2557 13:04 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2557 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

จากบันทึกของท่าน ผอ. (คนะรรมดา) ให้ทุกฝ่ายทุกทีมในศูนย์เครื่องมือฯ ต้องกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของตนเองมา ดำขำรับผิดชอบหลักอยู่ 2 งาน คือ ทีมนวัตกรรม กับ ฝ่ายบริการฯ จะบอกว่าคิดเองทั้งหมด เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 24 พฤษภาคม 2557 13:52 แก้ไข: 24 พฤษภาคม 2557 13:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ติดตามเรื่องการทำ 5ส

จากบันทึกของท่านผอ. คนธรรมดา ที่ได้บันทึกการตรวจศูนย์เครื่องมือฯ โดยไม่ได้นัดหมายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาไปแล้วนั้น ดำขำมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจาก รักยิ้ม ซึ่งเป็นเลขาฯ ในการจดบันทึกในวันนั้น มาให้เห็นว่าเราพบความไม่เป็นระเบียบอะไรบ้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ดำขำ   สร้าง: 13 พฤษภาคม 2557 09:01 แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2557 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]