นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 1248 0
IEC คืออะไร 1015 0
มอก.9999 1073 1
น้ำมันมะพร้าว 1034 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 1295 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 1280 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 1592 0
เดือนรอมฎอน 1045 0
เรียกเป็นพยาน 1425 2
คำสอนพ่อ 1014 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 843 0
เรื่องของฟัน 901 0
ความต้องการของลูกค้า 943 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 880 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 1001 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 1014 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 920 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 1112 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 889 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 859 0
ความต้องการของลูกค้า 1422 0
แอร์เคลื่อนที่ 2596 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 1125 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 873 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 953 0
สารอันตรายในอากาศ 1327 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 912 1
Save the Earth #1 951 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 973 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 1143 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 1108 0
เรื่องของยาคูลย์ 1266 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1835 5
กิจกรรม Road Show 801 0
ยาวิเศษ 877 1
เป็นลมแดด 972 3
เรื่องของปาล์ม 986 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 1046 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1375 2
เสียงของลูกค้า 795 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1328 4
อาหารเป็นพิษ 1372 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 1186 2
ช่วยกันดูแล 1102 1
มองข้ามความกลัว 1181 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 968 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1177 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 1117 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1586 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1716 0
เรื่องของหนู 1273 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 1238 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 1039 2
รูปแบบการประกาศ 2366 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 1137 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1285 0
การแบ่งเวลา 1393 3
รอบรั้วม.อ. 1063 0
หลักการให้บริการที่ดี 1478 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1204 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 1175 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 1108 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 1263 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 1173 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1331 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 1079 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 1101 3
ชีวมวล 1102 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 1199 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1396 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 1137 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1343 0
การเจรจาต่อรอง 1185 0
การตรวจสอบข้อมูล 1257 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1324 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1894 2
ยาชูกำลัง 1209 5
My Family 1401 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1183 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 1050 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 1033 1
ความช่างสังเกต 1156 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1228 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 1225 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 1076 3
My Idea 1/57-Q&A 1229 0
ปรับลดราคา 1188 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1684 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1382 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1235 2
เรื่องราวของความรัก 1692 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1243 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1554 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 1082 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 1107 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 1275 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1278 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1310 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 1152 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1418 0