นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 1111 0
IEC คืออะไร 892 0
มอก.9999 962 1
น้ำมันมะพร้าว 924 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 1177 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 1152 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 1466 0
เดือนรอมฎอน 937 0
เรียกเป็นพยาน 1323 2
คำสอนพ่อ 904 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 749 0
เรื่องของฟัน 810 0
ความต้องการของลูกค้า 859 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 781 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 900 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 927 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 837 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 1023 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 809 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 764 0
ความต้องการของลูกค้า 1321 0
แอร์เคลื่อนที่ 2360 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 1022 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 786 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 884 0
สารอันตรายในอากาศ 1239 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 828 1
Save the Earth #1 856 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 894 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 1047 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 1023 0
เรื่องของยาคูลย์ 1173 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1702 5
กิจกรรม Road Show 713 0
ยาวิเศษ 801 1
เป็นลมแดด 893 3
เรื่องของปาล์ม 894 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 953 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1228 2
เสียงของลูกค้า 706 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1232 4
อาหารเป็นพิษ 1270 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 1079 2
ช่วยกันดูแล 1002 1
มองข้ามความกลัว 1085 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 872 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1080 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 1023 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1497 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1616 0
เรื่องของหนู 1174 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 1139 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 958 2
รูปแบบการประกาศ 2157 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 1047 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1202 0
การแบ่งเวลา 1305 3
รอบรั้วม.อ. 979 0
หลักการให้บริการที่ดี 1376 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1103 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 1085 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 1027 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 1166 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 1074 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1239 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 992 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 1016 3
ชีวมวล 1030 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 1108 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1324 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 1061 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1253 0
การเจรจาต่อรอง 1105 0
การตรวจสอบข้อมูล 1158 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1224 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1757 2
ยาชูกำลัง 1139 5
My Family 1282 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1112 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 964 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 947 1
ความช่างสังเกต 1084 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1141 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 1130 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 985 3
My Idea 1/57-Q&A 1141 0
ปรับลดราคา 1086 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1569 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1301 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1148 2
เรื่องราวของความรัก 1606 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1169 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1472 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 1013 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 1017 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 1181 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1186 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1245 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 1061 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1333 0