นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 949 0
IEC คืออะไร 763 0
มอก.9999 853 1
น้ำมันมะพร้าว 821 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 1050 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 1037 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 1307 0
เดือนรอมฎอน 829 0
เรียกเป็นพยาน 1204 2
คำสอนพ่อ 801 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 635 0
เรื่องของฟัน 697 0
ความต้องการของลูกค้า 741 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 679 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 775 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 823 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 723 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 911 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 705 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 665 0
ความต้องการของลูกค้า 1191 0
แอร์เคลื่อนที่ 2167 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 923 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 717 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 801 0
สารอันตรายในอากาศ 1131 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 727 1
Save the Earth #1 756 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 789 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 967 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 928 0
เรื่องของยาคูลย์ 1074 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1530 5
กิจกรรม Road Show 628 0
ยาวิเศษ 743 1
เป็นลมแดด 794 3
เรื่องของปาล์ม 809 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 854 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1106 2
เสียงของลูกค้า 644 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1145 4
อาหารเป็นพิษ 1151 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 979 2
ช่วยกันดูแล 909 1
มองข้ามความกลัว 1009 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 799 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1003 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 935 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1406 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1541 0
เรื่องของหนู 1074 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 1036 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 871 2
รูปแบบการประกาศ 1975 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 948 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1102 0
การแบ่งเวลา 1207 3
รอบรั้วม.อ. 875 0
หลักการให้บริการที่ดี 1274 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 984 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 963 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 931 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 1045 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 959 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1154 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 893 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 915 3
ชีวมวล 956 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 1028 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1256 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 980 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1166 0
การเจรจาต่อรอง 1016 0
การตรวจสอบข้อมูล 1055 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1126 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1603 2
ยาชูกำลัง 1047 5
My Family 1172 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1022 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 893 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 877 1
ความช่างสังเกต 1022 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1057 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 1033 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 885 3
My Idea 1/57-Q&A 1038 0
ปรับลดราคา 978 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1467 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1234 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1050 2
เรื่องราวของความรัก 1495 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1076 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1350 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 917 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 917 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 1056 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1085 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1152 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 990 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1254 0