นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 1106
ความเห็น: 1

มาตรการเรื่องการคืนตัวอย่างกลับลูกค้า

คืนตัวอย่างลูกค้าทุกกรณี

จากมติที่ประชุมทีมบริหารเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 มีข้อสรุปดังนี้

ตัวอย่างที่ส่งทดสอบทั้งหมด ยกเว้น ตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำเสีย อาหาร เป็นต้น  ให้ส่งคืนลูกค้าทั้งหมด โดยให้เริ่มดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ดังนั้นต่อไปนี้นักวิทย์ดำเนินการส่งตัวอย่างคืนลูกค้าทุกกรณี แต่ต้องระบุที่เก็บตัวอย่างสำหรับคืนให้กับลูกค้าที่ใบขอใช้บริการฯ ด้วย และสามารถเก็บตัวอย่างไว้ที่ห้องสนล. ได้ (ชั้นสำหรับคืนตัวอย่าง) แต่ตัวอย่างนั้นต้องไม่เหม็น ไม่แตก ไม่ใหญ่มาก   และยังสามารถแนบตัวอย่างมาพร้อมกับผลการทดสอบโดยเขียนบอกว่าตัวอย่างได้แนบมากับผล เผื่อมันหลุดหายไปจะได้รู้ว่าเราได้แนบมาแล้ว ตัวอย่างนั้นต้องไม่เหม็น ไม่แตกง่าย ไม่ใหญ่มาก เพราะเราต้องใส่ไปกับผลการทดสอบ

 

หลังจากนี้หากตัวอย่างรอส่งคืนที่สำนักงานเลขาฯ แล้ว ตัวอย่างนั้นจะอยู่ในความดูแลของสำนักงานเลานุการฯ แต่หากตัวอย่างจัดเก็บไว้ที่นักวิทย์เนื่องจากตัวอย่างนั้นไม่สามารถเก็บในที่ที่เก็บของสำนักงานเลขาได้  ตัวอย่างนั้นจะอยู่ในความดูแลของนักวิทย์  ต้องจัดเก็บและทำลายตัวอย่างตาม QP ที่กำหนด 

 

หากตัวอย่างไม่ได้ส่งกลับคืนลูกค้า ณ วันที่ลูกค้ามารับผลการทดสอบ โดยมาจากที่ลูกค้าไม่ต้องการคืน   ให้ทางสำนักงานเลขาฯ ดำเนินทำลายโดยการทิ้งโดยปรึกษากับหัวหน้าทีมความปลอดภัย และให้ลูกค้าเซ็นรับทราบ แต่หากตัวอย่างนั้นต้องส่งไปรษณีย์ให้ประสานงานถามความจำนงอีกครั้งว่าลูกค้าต้องการคืนหรือไม่หากไม่ต้องการให้ระบุไว้ในใบขอใช้บริการฯ ด้วย

 

แนวปฏิบัตินี้ให้ทดลองดำเนินการ หากมีข้ออะไรที่เป็นปัญหา ก็ให้ปรับปรุงไปเรื่อยๆ แต่ที่แน่ๆ มาตรการคืนตัวอย่างทุกกรณีจะทำให้ปัญหาตัวอย่างที่ค้างอยู่ก็จะหมดไป

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 September 2013 10:26 Modified: 04 September 2013 08:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Zenki (Recent Activities)
03 September 2013 16:46
#92422

คืนตัวอย่างลูกค้า ทุกกรณี ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ