นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

nueng_IT
Ico64
Nittaya Treesuwan

คณะทันตแพทยศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 6 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
google form 1722 0
ความสุขของฉัน 1647 0
25-29 ก.พ. 51 1665 1
อบรม Share วันแรก 1650 0
ทำบุญทำทาน 1906 0
บุญเดือนสิบ 1970 0