นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

"แมวเมี๊ยว"
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(3) เสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์

ถึง ผู้สนใจงานตีพิมพ์ทุกท่านตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสัมมนาโครงการ "เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น คณะฯ จึงขอติดตามสำหรับผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และสามา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย "แมวเมี๊ยว"   สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2551 15:38 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2551 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) "เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ที่เขียนหนังสือ และผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังโครงการสัมมนาเรื่อง“เตรียมต้นฉบับอย่างไร ให้ได้จัดพิมพ์”วิทยากร1.วิทยากรจา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย "แมวเมี๊ยว"   สร้าง: 30 มกราคม 2551 10:00 แก้ไข: 30 มกราคม 2551 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]