นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2670
ความเห็น: 1

คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง  อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่  และผลงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 สำหรับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะได้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมลุ้นและร่วมเชียร์ เป็นกำัลังใจให้ทุกท่าน 
  หน่วยองค์กรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอถือโอกาสนี้นำรูปภาพและประวัติของแต่ละท่านมาฝากชาว ม.อ.กันค่ะ

1 อาจารย์ตัวอย่าง แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1.1 ด้านการเรียนการสอน คือ ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ข้อมูลเพิ่มเติม

 
1.2 ด้านบริการวิชาการ คือ ผศ.พยอม รัตนมณี ข้อมูลเพิ่มเติม 
1.3 ด้านการวิจัย คือ ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ข้อมูลเพิ่มเิติม ข้อมูลเพิ่มเติม1.4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือ อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเิติม

2. อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ได้แก่ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ภาควิชาฯ คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างระบบวิเคราะห์ป้าย ข้อมูลเพิ่มเิติม ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

3. ผลงานดีเด่น แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

3.1 สาขาการประดิษฐ์ เรื่อง “ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่น อัลตราโซนิค” โดยมี รศ.กำพล ประทีปชัยกูร รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตรไมตรี อ.กฤช สมนึก เป็นเจ้าของผลงาน ชมผลงาน  3.2 สาขาการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยเรื่อง "พัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการลดสัญญาณรบกวนสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยการแปลงเวฟเล็ต" โดยมี ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และรศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา เป็นเจ้าของผลงาน

 

3.3 สาขาการบริการวิชาการ “โครงการการพัฒนาสื่อความรู้ ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 54” โดยอาจารย์วิวัฒน์ สุทธิวิภากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชมผลงาน

   ได้รับทราบถึงผลงานดีๆ ของทุกท่านกันไปแล้วสำหรับอาจารย์ตัวอย่าง และผลงานเด่นทุกๆท่าน ไว้คราวหน้าจะนำท่านอื่นๆ มาให้ได้รู้จักกันอีกน่ะคะ สำหรับผู้สร้างผลงานดีๆ ให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ม.อ.ของเรา 


 


Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 March 2013 17:07 Modified: 15 March 2013 10:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and Ico24 รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
15 March 2013 15:27
#85348

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านครับ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ