นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3077
comment: 1

ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อันเป็นการแสดงออกของนักศึกษาต่อครูและอาจารย์ให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งยังเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับนักศึกษา เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมจากคุณครู ซึ่งเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางของนักวิจัยที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อีกด้วย

 ตัวแทนผู้ถือพานไหว้ครู ถ่ายรูปร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการรุ่น Graduate@Science PSU33 ที่เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
สร้าง: 17 มิถุนายน 2554 15:47 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2554 08:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Tarakorn.P, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
ศักดิ์ทอง [IP: 118.175.84.192]
20 June 2011 15:58
#65988

อยากเข้าร่วมแต่ติดราชการ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.232.62.209
Message:  
Load Editor
   
Cancel or