นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2050
ความเห็น: 0

นักศึกษาคว้ารางวัลในงานประชุม PERCH-CIC Congrss VII

      

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 7   “The International Congress for Innovation in Chemistry” (PERCH-CIC Congrss VII) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเด่น ในสาขา Analytical Technology : Sensor and Sensing Technology ได้แก่

·        นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน Ru/Rh-Carbon Fiber Microelectode Biosensor for Sensitive Detection of ?-Ketoglutarate โดยมี รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

·        นายโอภาส บุญเกิด นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน Cost-Effective Formaldehyde Sensing Device for Industry Applications โดยมี รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเด่น ในสาขา Analytical Technology ได้แก่

 ·        นางสาวจรรยาภรณ์ ศริกาญจน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน Spectrophotometric Method for Determination of Phosphate in Concentrated Latex โดยมี ดร.ฐิติมา รุจิราลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

·        นางสาวสุภาภรณ์ ดาวัลย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน Surface Plasmon Resonance Immunosensor for Melioidosis Detection โดยมี รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

·        นางสาวอรวรรณ ทิพย์มณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน Capacitive Immunosensor Using para-Phenylenediamine Modified Electrode for HAS Detection โดยมี รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเด่น ในสาขา Innovation in Bioactive Natural Products ได้แก่

·        นางสาวจุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน Endophytic fungi from Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk which Produced Antimicrobial Substances โดยมี รศ.ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 ·        นางสาวศิริกานต์ กันนัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน Pyranone Derivatives from the Seagrass-derived Fungus Polyporales PSU-ES83 โดยมี ศ.ดร. วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเด่น ในสาขา Materials Science and Nanotechnology ได้แก่

·        นางสาวธวัลรัตน์  กอบเกียรติถวิล นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน Synthesis, Characterizations and Fluorescence Properties of Chalcones and Heteroaryl Chalcone Derivatives โดยมี รศ.ดร.สุชาดา  จันทร์พรหมมา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

################################

ข่าวโดย : ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2554 13:44 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2554 13:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 noo neen.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ