นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2559
ความเห็น: 3

ปฐมนิเทศนักศึกษา โท-เอก

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2553 

               เมื่อวันเสาร์ที่ 6  มิถุนายน  2553   ตั้งแต่เวลา  13.45  -  16.00  น.  คณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น  เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่  และให้ข้อมูลในการศึกษา  ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษา   ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ขั้นตอนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา  และข้อแนะนำต่างๆในการในการฝึกฝนให้สามารถทำการวิจัยได้ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล   รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร  คณาจารย์  และอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อแนะนำการลงทะเบียนเรียน   และพบปะเพื่อนร่วมรุ่น   

               ในงานนนี้  รศ.ดร.จุฑามาส  ศตสุข  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้กล่าวให้โอวาท  และต้อนรับนักศึกษาใหม่  ......   ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าเป็นนักศึกษาเพียงอย่างเดียว  อาจารย์เห็นพวกคุณทุกคนเป็นเสมือนเพื่อนร่วมงานของอาจารย์   เพราะทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาประเทศ    นอกจากความมุ่งมั่นในการทำวิจัยแล้ว  อยากให้ทุกคนเป็นนักวิจัยที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมด้วย......      

               ภายหลังจากนั้น  รศ.ดร.วิไลวรรณ   โชติเกียรติ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ก็ได้กล่าวต้อนรับ  พร้อมแนะนำระบบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ข้อมูลทุนการศึกษา   ระเบียบการศึกษาที่สำคัญ  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนของนักศึกษาต่อไป    นอกจากนี้ผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์  ก็ได้แนะนำระบบบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่นักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆที่ได้รับการอนุมัติแล้ว  รวมถึงติดตามเอกสารและความก้าวหน้าและตรวจสอบข้อมูลในการเรียนของตนเองได้ 

               หลังจากนั้นเวลา  15.00  น.  นักศึกษาก็แยกย้ายไปตามสาขาวิชาของตนเองเพื่อพบประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   และอาจารย์ประจำภาควิชาเพื่อแนะนำเรื่องการลงทะเบียนเรียน  และพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยที่ตนเองจะทำ   บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น  เรียบร้อย  และเป็นกันเอง  ฉันพี่น้อง   เพื่อนร่วมงาน  ที่จะเข้ามาทำวิจัยร่วมกัน   ทั้งนี้จากแบบสอบถาม  นักศึกษามีความพึงพอใจมากในการจัดงานภาพรวม

* - * - * - * - * - * - * - *- *

ภาพบรรยากาศภายในงาน

แยกย้ายไปตามภาควิชา

 

คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวโดย : ธารากร - ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ภาพโดย : ศิริประภา- ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

created: 17 June 2010 13:55 Modified: 17 June 2010 17:01 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
navamon.b (Recent Activities)
17 June 2010 14:26
#57988

เนื้อหาที่บรรยายเป็นประโยชน์กับนศ.ค่ะ...  ขนมมิสเตอร์โดนัทอร่อยมาก  ...บรรยากาศโดยรวม เยี่ยมไปเลย  ^^

ดีใจด้วยสำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ แม้จะจัดในวันเสาร์ นักศึกษาก็ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมกันมาก พัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะ  เป็นกำลังใจให้ค่ะ
Ico48
KONFANG [IP: 58.137.122.235]
19 November 2010 19:08
#61739

เก่งครับ สู้ๆ ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ