นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ขอความคิด 2 : การใช้ประโยชน์ของพื้นที่

เนื่องจากห้องสมุดเป็นพื้นที่ที่ต้องการความสงบ แต่ด้วยเหตุที่ห้องสมุดจำเป็นต้องต้อนรับผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาใช้ห้องสมุด จำเป็นต้องมีการออกแบบอาคารให้ตอบสนองต่อการใช้พื้นที่อย่างตรงวัตถุประสงค์ คือ 1 พื้นที่ส่วนต้อนรับ ควรเป็นช่องทางเดียว เพื่อให้ผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): การออกแบบห้องสมุด
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนันท์   สร้าง: 14 กรกฎาคม 2552 12:20 แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2552 13:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(12) ขอความคิด 1

สำนักวิทยบริการ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการห้องสมุด และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก ปัจจุบันพื้นที่การใช้งานในห้องสมุด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): หอสมุดใหม่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนันท์   สร้าง: 26 มิถุนายน 2552 10:24 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2552 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]