นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2816
ความเห็น: 0

บรรณานุกรม "การบริหารลูกค้าสัมพันธ์"

บรรณานุกรม "การบริหารลูกค้าสัมพันธ์"

บรรณานุกรม  :  หัวข้อ  :  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

โดย  นางจำเนียร  ประทุมชาติภักดี  

1. Jarmo R. Lehtinen.  (2550).  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.,

2. คำนาย  อภิปรัชญาสกุล.  (2553).  การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.

3. สมวงศ์ พงศ์สถาพร, สุนทร เลาหพัฒนวงศ์.  (2550).  CRM  เกมครองใจลูกค้า.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ยูบีซีแอล บุคส์, บจก.

4. Jarmo R. Lehtinen.  (2550).  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.

5. วารินทร์ สินสูงสุด, วันทิพย์ สินสูงสุด.  (2552).  วิธีสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าพิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : สายใจ, สนพ.

6. V. Kumar.  (2553).  บริหารลูกค้าอย่างไรให้มีกำไร (Managing Customers for Profit). พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.

7. พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล.  (2553).  Service Excellence : Service Culture : บริการที่เป็นเลิศ : วัฒนธรรมบริการ.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์, บจก.

8. Mihoyo Jujii.  (2554).  ไคเซ็นในสำนักงาน  (Office No Jimukaizen).  พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

9. เอกชัย  บุญยาทิษฐาน.  (2552).  46 ระบบงานสร้างสรรค์องค์กร ขึ้นสู่มาตรฐานสากล. พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : เดอะเกรท มีเดีย, สนพ.

10. ธนา  ศิริวัลลภ, ชัยพงษ์ พงษ์พานิช.  (2553).  การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

11. Ed Peelen.  (2005).  Customer Relationship Management.  1 nd ed. English : Pearson Education Indochaina Ltd.

12. V. Kumar, Werner J. Reinartz.  (2006).  Customer Relationship Management A Databased Approach.  2 nd ed.  Singapore : John Wiley & Sons (Saia) Pte Ltd.

13. G Shainesh, Jagdish N Sheth.  (2004).  Customer Relationship Management : A Strategic Perspective.  1 nd ed.  India :  Macmillan Publishers India.

14. Janice Reynolds.  (2002).  Customer Relationship Management Seminars, Videos, and Books.  1 nd ed.  UK : Butterworth-Heinemann. 

15. Melinda Nykam.  (2001).  The Customer Differential Complete Guide to Implementing Customer Relationship Management CRM.  1 nd ed.  American : Amacom.

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 ธันวาคม 2554 17:01 แก้ไข: 06 ธันวาคม 2554 17:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.198.134.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ