นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1025
ความเห็น: 0

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารและแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่มีความสำเร็จและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งใช้โอกาสนี้สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่างภูมิภาคทั้งสองสถาบัน ภายใต้ชื่อโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2554 ทีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้อำนวยการกอง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ หัวข้อ “การแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แผน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” และมีการเดินทางศึกษาดูงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 116 คน

กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะมีการเล่า ประสบการณ์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้ว ยังมีการบรรยายเรื่องทิศทางความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดย ประธานคณะทำงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย คือ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
  1. แนวทางการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
  2. ประสบการณ์ PMQA ปี 2553 และการเตรียมการ PMQA ปี 2554
  3. เส้นทางสู่การเป็นนานาชาติ
  4. การบริหารจัดการวิทยาเขต
  5. การพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส.ม.อ.  ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 มกราคม 2554 13:23 แก้ไข: 20 มกราคม 2554 13:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.172.187
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ