นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การต่อสู้กับการเจ็บป่วยทางจิต มีผลดีต่อสุขภาพกายใจ

เราสามารถต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางจิตใจด้วยตัวของเราได้อย่างไร ?วิธีต่อไปนี้ช่วยได้ 1.รู้จักแสดงความรู้สึกในทางที่ไม่ก้าวร้าว กับคนสำคัญในชีวิตคุณรวมถึงครอบครัว/เพื่อน/และเพื่อนร่วมงาน อย่ารอให้เกิดความกดดันและความโกรธสุดขีด จงจัดการกับความโกธรห... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 02 June 2014 11:22 Modified: 02 June 2014 11:28 [ Report Abuse ]

(0) 3 สิ่ง ที่นึกถึง

กราบพระพุทธ ขอให้หยุดถึงความโลภ กราบพระธรรม ให้ละโมบ ดับโกรธหาย กราบพระสงฆ์ ขอให้หยุด ที่ งมงาย กราบไตรรัตน์ ชั่วร้าย กลายเป็นดี more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 26 May 2014 17:09 Modified: 26 May 2014 17:11 [ Report Abuse ]

(0) น้ำตก

ทำไม น้ำตก มันช่างดูสวยนัก........ เพราะว่า น้ำตกบนชั้นสูงสุด มันรู้จักแบ่งปันมาให้ ชั้นๆ ต่อๆกันมามันจึง เป็น น้ำตก แห่ง ธ ร ร ม ที่รู้จักการ ให้ และ แบ่งปัน เป็นน้ำตก แห่งน้ำใจ more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 30 April 2014 17:46 Modified: 30 April 2014 17:49 [ Report Abuse ]

(0) เศษ

รู้ไหมว่า เศษฝุ่น มันก็แค่ปลิวเข้าตา แต่ เศษ วาจาของคน มันปลิวเข้าใจ ต้องรู้จักเท่าทันอารมณ์ของคน เมื่อ หนทางเดินข้างหน้า มีภูเขาขวางกั้น มีแค่ 2 ทาง ให้เลือก คือ 1. เลือกที่ จะเดินต่อไป แต่เดินอ้อมภูเขา ลูกนั้น 2. หาจอบ มาขุดภูเขาลูกนั... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 30 April 2014 17:10 Modified: 30 April 2014 17:51 [ Report Abuse ]

(0) แบ่งปัน

ทุกสรรพสิ่งจะพอเพียง หากรู้จักคำว่า แ บ่ ง ปั น more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 06 December 2013 17:33 Modified: 06 December 2013 17:33 [ Report Abuse ]

(0) ความขัดแย้ง

ต้องทำความเข้าใจ และยอมรับก่อนว่า ปฐมเหตุทุกสรรพสิ่ง เกิดจากน้ำ ร่างกายคนเรา ประกอบด้วย ธาตุทั้ง 4 คือ ดินน้ำ ไฟ ลม สรุปโดยย่อ ร่างกาย ประกอบด้วย สิ่งที่มองเห็น และมองไม่เห็น คือ นามธรรม และรูปธรรม ส่วนที่เรามองเห็น คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 08 November 2013 12:28 Modified: 08 November 2013 16:57 [ Report Abuse ]

(0) ระะบบสมมุติ

เพราะ เรา หลง อยู่ ใน วัง วน ในระบบสมมุติ(การติดยึด ในทุกสรรพสิ่ง) จึงมีการก้าวล่วง ซึ่งกันและกัน ความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่อยู่ในร่างกาย (ในจิตใจ ที่ไม่มีทีสุด ไม่มีประมาณ) เป็น มรรค ข้อแรก คือ คิดดีในเรื่องที่ถูกต้อง เรื่องการคัดค้าน จะไ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 06 November 2013 10:47 Modified: 06 November 2013 11:31 [ Report Abuse ]

(2) ปรัชญาธรรม ท่านเว่ยหล่าง (อัจฉริยะผู้ไม่รู้หนังสือ)

"กายของเราคือต้นโพธิ์ ใจของเราคือกระจกเงาอันใสสะอาด เราเช็ดมันโดยระวังทุกๆชั่วโมง และไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับความหมายก็คือ ร่างกายเป็นสิ่งไม่มีแก่นสาร เหมือนดั่งต้นโพธิ์ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนและให้เห็นความสำคัญของคนว่าอยู่ที่ใจ ควรรักษาใจให้สะอาดอย... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 18 October 2013 15:34 Modified: 31 October 2013 08:46 [ Report Abuse ]

(1) ไม่เที่ยง

1 1.5 9 คำนี้มีความหมาย มันเป็นเช่นนั้นเอง (11.59 ไ ม่ เ ที่ ย ง) more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 14 October 2013 10:24 Modified: 14 October 2013 10:24 [ Report Abuse ]

(0) มุมหนึ่ง จากศาสตร์สมัยใหม่

ทุกวันนี้ผู้คนโดยส่วนใหญ่ มุ่งศึกษาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต แต่หากวันใดวันหนึ่ง พวกเขาเล่านั้น ท้อแท้ผิดหวัง อกหัก เศร้าใจ โดนไล่ออกจากงาน คุณภาพชีวิตตกต่ำลง ถามว่าแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kk   created: 09 September 2013 14:14 Modified: 14 October 2013 11:18 [ Report Abuse ]