นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ไฟล์ภาพยนตร์ เพลง และโปรแกรมประยุกต์

ข้อความในบันทึกนี้เริ่มเขียนโดยคุณวิบูลย์ และผมได้แก้ไขเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านผู้ใช้เครือข่ายได้รับทราบเรียน ท่านผู้ใช้งานระบบเครืข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรอบ 6 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2552 ได้มีกรณีแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ไ... more »
By สงกรานต์   created: 14 July 2009 00:20 Modified: 14 July 2009 00:21 [ Report Abuse ]

(0) ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps ตอนที่ 3

อรุณสวัสดีครับท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากบันทึกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2552ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps ตอนที่ 2ในวันหยุดช่วงเข้าพรรษาหลาย ๆ ท่านได้พัก...ผ่อน... แต่ก็มีทีมรักและสร้างสรรค์งานที่อุตสาหะตั้งใจใช้โอกาสวันหยุดป... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สงกรานต์   created: 10 July 2009 01:45 Modified: 10 July 2009 02:11 [ Report Abuse ]

(7) การแจ้ง URL ที่ถูก Virus Download Blocked

เรียนท่านผู้ใช้บริการขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับบางท่านในการ download file เนื่องจากในแต่ละวันมีไฟล์จำนวนมากผ่านจากอินเตอร์เนตเข้ามาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ไฟล์ที่มีรูปแบบของหนอน,ไวรัส,และภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ถูกคัดกรองด้วยอุปกรณ... more »
By สงกรานต์   created: 09 July 2009 02:28 Modified: 09 July 2009 02:28 [ Report Abuse ]

(3) ปิดเพื่อปรับปรุง Server Farm Switch และ Core Router วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00–18.00น.

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ยกเลิกการปิดปรับปรุง Server Farm Switch และ Core Router วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00–18.00น. เนื่องจากหอสมุดต่าง ๆ ยังคงให้บริการผู้ใช้ จึงจะดำเนินการปรับปรุงวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.0... more »
By สงกรานต์   created: 02 July 2009 08:31 Modified: 04 July 2009 07:30 [ Report Abuse ]

(6) PSU IPv6 2010 ตอนที่ 2 (บล้อคเลขสวย 009 ย่างก้าวสู่ IPv6)

สวัสดีครับทุกท่าน จากบันทึก PSU IPv6 2010 ปฐมบท ตอนที่ 1เกือบ 4 เดือนผ่านไป ผมขอรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ IPv6 ใน ม.อ. เพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้ครับ1.ตรวจดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows XP ของท่านพร้อมใช้ IPv6 แล้วหรือไม่ โดยเปิด command screen ด... more »
By สงกรานต์   created: 01 July 2009 20:54 Modified: 21 August 2009 17:38 [ Report Abuse ]

(7) ขออภัยในความขัดข้องระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เรียนท่านผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยมีการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะนานกว่า 1 เดือนแล้ว แต่ใน 2 วันที่ผ่านมา net@min ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับรายงานปัญหา Virus Download Blocked กับไฟล์ที่ไม่น่าจะมีไวรัสจากผู้ใช้งานจำนวน 12... more »
By สงกรานต์   created: 01 July 2009 14:54 Modified: 01 July 2009 14:54 [ Report Abuse ]

(2) ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps ตอนที่ 2

สวัสดีครับ ตามรูปข้างล่าง (Thu) นับตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดี(Thursday)ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 1600 นาฬิกา วงจรสื่อสารใหม่ 10 Gbps ของ UniNet โดยผู้ให้บริการ CAT ได้เปิดใช้งานทำให้ ม.อ. สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วสูงได้ถึง 1 Gbps ซึ่งทีมงานกลุ่มงาน... more »
By สงกรานต์   created: 03 May 2009 20:20 Modified: 03 May 2009 21:04 [ Report Abuse ]

(0) โครงการเชื่อมต่อ ม.อ. ทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกันที่ความเร็ว 1 Gbps ตอนที่ 2

สวัสดีครับ ก่อนมุ่งไปสู่ความเร็ว 1 Gbps ตามโครงการเชื่อมต่อ ม.อ. ทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกันที่ความเร็ว 1 Gbps มาดูกันหน่อยครับว่า 1 เดือนที่ผ่านมา เราใช้งานกันมากหรือน้อยอย่างไร จากกราฟแสดงการใช้งานวงจรระหว่างวิทยาเขตในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่ ... more »
By สงกรานต์   created: 03 May 2009 19:51 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(8) PSU Network Speed Test ตอนที่ 2

สวัสดีครับได้มีการปรับปรุงข้อมูลการทดสอบใหม่ โปรดอ่านจากhttp://netserv.cc.psu.ac.th/index.php/component/content/article/51-highlight/89-speed-testขอบคุณครับ(^_^)สวัสดีครับหลังจากเคยได้ใช้งาน PSU Network Speed Test มานานประมาณ 2 เดือนแล้วพบว่าใช้ต่... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สงกรานต์   created: 03 May 2009 18:57 Modified: 13 October 2010 07:22 [ Report Abuse ]

(1) ผลของการรบกวนจากช่องสัญญาณข้างเคียงบนเครือข่ายไร้สาย

เพิ่มเติม 17 ก.ค. 2555 ควรให้บริการย่าน 2.4GHz (IEEE 802.11g) ในช่องความความถี่ช่องที่ 1,5,9,13 อ้างอิงจากhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:NonOverlappingChannels2.4GHzWLAN-en.svg สวัสดีครับ บันทึกนี้เป็นอีกบันทึกหนึ่งที่มาเปิดบันทึกเพื่อให้... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สงกรานต์   created: 09 March 2009 20:23 Modified: 17 July 2012 13:20 [ Report Abuse ]