นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 5

อรุณสวัสดีครับสถิติใหม่! "ระบบพิสูจน์ตัวจริง ผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" มีผู้ใช้พร้อมกันสูงสุดถึง 1261 account แล้วเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา 2316น.ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ PSU Passport ที่มีปัญหาภัยคุกคามเ... more »
By สงกรานต์   created: 05 Febuary 2010 00:40 Modified: 05 Febuary 2010 00:48 [ Report Abuse ]

(11) ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 2

ปรับปรุง 15 ก.พ. 2556 แก้ไขรุ่นFirefox 3.6,Google Chrome 4.0 ถูกสร้าง: 04 กุมภาพันธ์ 2553เป็น Firefox 18.02, Google Chrome24.0 เมื่อ 15 ก.พ. 2556 สวัสดีครับทุกท่าน จากบันทึกภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo จะเห็นว่่าหลังจากเ... more »
By สงกรานต์   created: 04 Febuary 2010 22:38 Modified: 15 Febuary 2013 19:21 [ Report Abuse ]

(0) ตรวจสอบบันทึกการทำงาน"ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือ ข่ายคอมพิวเตอร์"บนเครื่องพะโล้

อรุณสวัสดีครับ ตามบันทึกโครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 4ได้รับโจทย์จากคุณพี่วิภัทร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ให้หาดูว่าการใช้ captive portal จากเครื่อง 192.168.5.39 เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 ก.พ. 2553... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สงกรานต์   created: 04 Febuary 2010 07:44 Modified: 04 Febuary 2010 08:04 [ Report Abuse ]

(3) ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo

อรุณสวัสดีครับ ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป phpยังมีภาคต่อเกิดกับ http://tennis.pn.psu.ac.th/เนื่องจาก net@min ได้รับแจ้งว่ามีเวปไซต์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถูกฝังหน้าเวปที่คอยดักเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านของธนาคารในต่างประเทศh... more »
By สงกรานต์   created: 04 Febuary 2010 07:26 Modified: 04 Febuary 2010 11:09 [ Report Abuse ]

(0) โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 4

บันทึกนี้เนื้อหาต่อเนื่องจาก โครงการเครือข่ายสี ขาว "ระบบยืนยันตัวจริงผู้ใช้อินเตอร์เนต" ตอนที่ 3 แต่เปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมสวัสดีครับท่านผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ศรีตรังทุกท่านจากการเลิกกำหนดค่าพร๊อกซีตามบันทึก ม.อ.ใช้อินเทอร์เน็ตจ่อ 1 G... more »
By สงกรานต์   created: 03 Febuary 2010 23:19 Modified: 03 Febuary 2010 23:37 [ Report Abuse ]

(1) ภัยคุกคามเครือข่ายบนเครื่องให้บริการเวป php

อรุณสวัสดีครับทุกท่านไดรับแจ้งว่าเครื่องให้บริการเวป mamboeasy.psu.ac.th มี phishing คอยรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้รหัสผ่าน ซึ่งได้ปิดกั้นไปแล้วตามhttp://netserv.cc.psu.ac.th/index.php/network-memo?func=view&catid=6&id=1586#1... more »
By สงกรานต์   created: 03 Febuary 2010 07:36 Modified: 03 Febuary 2010 07:42 [ Report Abuse ]

(21) ม.อ.ใช้อินเทอร์เน็ตจ่อ 1 Gbps

อรุณสวัสดีครับท่านผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ย้อนกลับไปดูบันทึกเก่า ๆ 1 ปีผ่านไปตลอดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทำไมหนอ ใช้อินเทอร์เนตช้าจังม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps ตอนที่3ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
Tag: cache  internet  proxy  psu
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สงกรานต์   created: 28 January 2010 07:02 Modified: 28 January 2010 08:14 [ Report Abuse ]

(0) อินเทอร์เนตใช้งานได้ช้าวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 0530-0730น.

เรียนท่านผู้ใช้บริการเนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในห้องศูนย์กลางข้อมูลมีความจำเป็นต้องปรับย้ายตำแหน่ง UPS UniNet โหนดสงขลาเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้บริการเครือข่ายของทุกท่าน จึ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By สงกรานต์   created: 17 December 2009 15:14 Modified: 17 December 2009 15:20 [ Report Abuse ]

(0) ผลการทดสอบระบบสารสนเทศนักศึกษาระบบใหม่

สวัสดีครับตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาคุณคณกรณ์ หอศิริธรรมศูนย์คอมพิวเตอร์ได้แจ้ง ผลการทดสอบ ช่วงเวลา 12:30 - 13:05 ได้ผลดังนี้ 1. ตลอดช่วงเวลา PhysicalDisk % IdleTime อยู่ที่ 70 - 99 % แสดงว่า ไม่ค่อยใช้งาน Disk มากนัก Proces... more »
By สงกรานต์   created: 14 December 2009 22:03 Modified: 14 December 2009 23:19 [ Report Abuse ]

(7) เชิญอบรม การเก็บ Log และ Network Monitoring สำหรับองค์กรขนาดเล็ก (SME) และ Internet Cafe

เรียนท่านผู้สนใจ ผู้ดูแล ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ข้อความฝากประชาสัมพันธ์ อบรมวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (CNR: Centre fo... more »
By สงกรานต์   created: 04 October 2009 10:13 Modified: 04 October 2009 16:16 [ Report Abuse ]