นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 96 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ระบบตรวจสอบสถานะบริการเครือข่าย ม.อ. จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3019 0
วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 2556 ระหว่างเวลา 0600-0615น. บริการสารสนเทศต่างๆ และอินเทอร์เนตของมหาวิทยาลัยจะขัดข้องชั่วคราว 1581 1
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 2556 ระหว่างเวลา 0600-0615น. บริการสารสนเทศต่างๆ และอินเทอร์เนตของมหาวิทยาลัยจะขัดข้องชั่วคราว 2167 1
วิกฤติน้ำ ปัญหาพื้นที่จอดรถ ฤาจะต่อด้วยปัญหาการจราจรบนอินเทอร์เนต 3885 8
การให้บริการอินเทอร์เนตขัดข้องเมื่อคืนวันจันทร์ถึงเที่ยงวันอังคารที่ 5 มี.ค. 2555 ระหว่างเวลา 2115-1235น. 3673 8
อินเทอร์เนตที่ช้าลงเมื่อวันพุธที่ 15 ส.ค. 2555 ระหว่างเวลา 0935-1235น. 2015 0
เครือข่ายไร้สายแบบร่างแห 4382 1
ตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง 3574 6
เชิญมาเชียร์นักว่ายน้ำพร้อมๆ กับ share.psu หรือ facebook ไปด้วยที่ขอบสระครับ 2459 0
PSU IPv6 2010 ตอนที่ 4 ก้าวกันต่อไป หลังจากหยุดดูทิศทางมานานกว่า 3 ปี 2336 1
ช่องทางรับข่าวสถานะบริการไอทีจากศูนย์คอมพิวเตอร์ 2165 0
Google Analytics หน้าเวป login.psu.ac.th 3030 1
PSU Internet Hit 1.53 Gbps on Sept.29,2011 2793 0
PSU Internet Hit 1.22Gbps on Sept.21,2011 2053 1
PSU Internet Full on September 3, 2011 1961 0
ข้อมูลการใช้ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้อินเทอร์เนตของ ม.อ. 4427 3
ผลการติดต่อผ่าน Internet จาก IS2Monitor วันที่ 8 เม.ย. 2554 3584 1
ผู้ใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตสูงสุดของ ม.อ. 3682 11
PSU Internet Pass 98% Utilization in Office Hours : Part 2 4066 1
PSU Internet Pass 98% Utilization in Office Hours 3810 12
ผลการติดต่อผ่าน Internet จาก IS2Monitor วันที่ 2 ธ.ค. 2553 3181 3
PSU Internet Pass 80% Utilization in Office Hours 3517 1
อินเทอร์เน็ตจะใช้งานได้ช้าวันที่ 6-7 พ.ย. 53 เวลา 2330-0100น. 1608 2
อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ช้าจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ 2035 2
อินเทอร์เนตจะช้ามากในวันที่ 8 ก.ย. 53 เวลา 21:00- 23:00 น. 1721 0
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 4 4295 3
ปิดบริการอินเตอร์เนตในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 2553 ตั้งแต่เวลา 2230น.-2359น. 1542 0
ปิดบริการ server และ network วันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 2553 ตั้งแต่เวลา 2230น.-0030น. 1863 1
โปรแกรมทดสอบ Wi-Fi ตอนที่ 1/2 6289 0
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 10 6053 6
เลือกซื้อแต่ WiFi 802.11agn เท่านั้น 2487 3
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 9 4332 15
อินเทอร์เนตจะช้ามากในวันที่ 24 เม.ย. 53 เวลา 22.00- 2.00 น. 1986 0
ดับไฟฟ้าฉุกเฉินศูนย์คอมพิวเตอร์วันนี้ 1 เมษายน เวลา 16:30-17:00น. 1718 4
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 8 2042 4
ปิด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 เวลา 0700-2200น. 1904 0
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 3 3287 0
กรณีศึกษาความพร้อมของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.2550 2808 2
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 7 2062 0
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 6 3327 3
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 5 1878 4
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 2 3801 11
ตรวจสอบบันทึกการทำงาน"ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือ ข่ายคอมพิวเตอร์"บนเครื่องพะโล้ 2702 0
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo 2154 3
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 4 2651 0
ภัยคุกคามเครือข่ายบนเครื่องให้บริการเวป php 16033 1
ม.อ.ใช้อินเทอร์เน็ตจ่อ 1 Gbps 4709 21
อินเทอร์เนตใช้งานได้ช้าวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 0530-0730น. 1821 0
ผลการทดสอบระบบสารสนเทศนักศึกษาระบบใหม่ 2305 0
เชิญอบรม การเก็บ Log และ Network Monitoring สำหรับองค์กรขนาดเล็ก (SME) และ Internet Cafe 2578 7
โครงการเชื่อมต่อ ม.อ. ทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกันที่ความเร็ว 1 Gbps ตอนที่ 3 1911 0
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบยืนยันตัวจริงผู้ใช้อินเตอร์เนต" ตอนที่ 3 2266 2
UniNet ขยายวงจรอินเตอร์เนตต่างประเทศ 4 Gbps เป็น 7 Gbps 1869 1
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง ตอนที่ 5 3429 5
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบยืนยันตัวจริงผู้ใช้อินเตอร์เนต" ตอนที่ 2 2623 2
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบยืนยันตัวจริงผู้ใช้อินเตอร์เนต" 3645 12
จัดแบ่งประเภทเวปไซด์ด้วยฐานข้อมูล BrightCloud 2469 2
การใช้งานอินเตอร์เนตขัดข้องประมาณ 2 ชั่วโมง 2530 3
PSU IPv6 2010 ตอนที่ 3 สร้าง server 2323 0
การใช้งานอินเตอร์เนตขัดข้องชั่วขณะ(ประมาณ 5 นาที) 2315 2
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ไฟล์ภาพยนตร์ เพลง และโปรแกรมประยุกต์ 2271 0
ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps ตอนที่ 3 1910 0
การแจ้ง URL ที่ถูก Virus Download Blocked 3480 7
ปิดเพื่อปรับปรุง Server Farm Switch และ Core Router วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00–18.00น. 2254 3
PSU IPv6 2010 ตอนที่ 2 (บล้อคเลขสวย 009 ย่างก้าวสู่ IPv6) 4844 6
ขออภัยในความขัดข้องระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2022 7
ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps ตอนที่ 2 2498 2
โครงการเชื่อมต่อ ม.อ. ทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกันที่ความเร็ว 1 Gbps ตอนที่ 2 2121 0
PSU Network Speed Test ตอนที่ 2 3357 8
ผลของการรบกวนจากช่องสัญญาณข้างเคียงบนเครือข่ายไร้สาย 6288 1
PSU IPv6 2010 ปฐมบท ตอนที่ 1 4576 12
PSU Network Speed Test ตอนที่ 1 3852 4
โครงการเชื่อมต่อ ม.อ. ทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกันที่ความเร็ว 1 Gbps 1914 3
ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps 2808 11
เชิญฟังบรรยายเครือข่ายไร้สายสมรรถนะสูง (Hi-Performance Wi-Fi) 3134 4
ระบบเครือข่ายไร้สายกับสุขภาพของผู้ใช้งาน 3427 7
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง ตอนที่ 4 1875 3
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง ตอนที่ 3 2525 8
ของขวัญปีใหม่จะได้รับสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ศกนี้ 1688 4
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง ตอนที่ 2 3027 15
ปีใหม่แล้วยังไม่ได้รับของขวัญ (ยังใช้อินเทอร์เนตช้าอีก) 1937 7
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง 2364 6
ตลอดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทำไมหนอ ใช้อินเทอร์เนตช้าจัง 3702 9
WiFi Array เพื่อบริการเครือข่ายไร้สายที่มีเสถียรภาพ และรองรับผู้ใช้จำนวนมาก 3890 1
Internet จะขัดข้องชั่วคราวเนื่องจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่ 10 ธ.ค.51 16:30-18:00น. 1714 0
วงจรใช้งาน Internet ม.อ.อยู่ระหว่างการปรับปรุง 1828 0
IPv6 Workshop@PSU 2067 2
Internet จะขัดข้องชั่วคราวเนื่องจากการปรับปรุงระบบเครือข่ายด่วน 22:30-23:59น.คืนนี้ 3 ธ.ค.51 4383 5
ม.อ. กับประวัติศาสตร์อินเทอร์เนตไทย 2550 2
สรุปการถายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2413 4
ประกอบเครื่องบริการเทียบเวลาบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้เอง ตอนที่ 1/3 4809 9
เรียนรู้จากการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(สูงจริงหรือ?) 2655 2
วงจรอินเตอร์เน็ต​ความ​เร็ว​สูงสำหรับ ม.อ. 2427 0
ขยายอินเทอร์เนตระหว่างวิทยาเขต/เขตการศึกษา ของ ม.อ. 3521 3
TCP trace route ช่วยตรวจสอบเครือข่าย 7348 8
แผนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 12875 9