นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2510
ความเห็น: 0

PSU Internet Hit 1.53 Gbps on Sept.29,2011

เป็นไปดังคาด...การใช้งานอินเทอร์เน็ตแตะที่ 1.53 Gbps

อรุณสวัสดียามเช้าวันสิ้นปีงบประมาณ 2554

ตามบันทึก PSU Internet Hit 1.22 Gbps on Sept.21,2011
วงจรอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มจาก CAT เป็น 500 Mbps เมื่อรวมวงจร 1 Gbps จาก UniNet ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเพิ่มจาก 1.2 Gbps ขึ้นสู่ 1.5 Gbps พร้อมด้วย 100% CPU Load บนเครื่องป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย ทำให้มีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะทำงานผิดพลาด และรีบูทตัวเอง เพื่อแก้ปัญหานี้เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2554 ได้ทดสอบใช้ระบบรองรับที่ใหญ่มากขึ้น PA-5060 มีขีดความสามารถสูงขึ้นไปอีก (แต่ก็ขออภัยที่มีความขัดข้องเกิดขึ้น จากมีเครื่องจำนวน 5-6 เครื่องที่อยู่ภายในเครือข่ายของ ม.อ. พยายามส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราที่สูงมากจนเครื่องทำงานผิดปกติไปบ้าง ขออภัยที่ทำให้การใช้งานของท่านขัดข้องในระยะนี้


และก็เป็นไปดังคาด...ตามบันทึกข้างบน การใช้งานแตะที่ 1.53 Gbps ไปแล้วเรียบร้อย พร้อมๆ กับภัยคุกคามที่เข้ามาหาเครือข่าย ม.อ. หรือพยายามออกไปนอก ม.อ. ด้วยความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะรับทราบสถานะการเปลี่ยนแปลงปัญหาข้อขัดข้องการให้บริการระบบเครือข่ายได้อย่างฉับไว สามารถสมัครเข้ารับข่าวสารทาง
http://www.facebook.com/groups/netsvc/

 

ทุกๆ วันเครื่อง PA-5060 จะมีรายงานเกี่ยวกับการใช้งาน ซึ่งจะแสดงข้อมูลตัวอย่างดังนี้ (ไฟล์รายงานฉบับเต็มวันที่ 29 ก.ย. 2554)
Top 5 Vulnerabilities

Vulnerability Count

Novell eDirectory MS-DOS Device Na... 3,314,178

HTTP Non RFC-Compliant Response ... 29,340

HTTP response data URI scheme eva... 29,215

SSH2 Login Attempt 28,265

HTTP Request ACE Encoded Domain... 27,14x

 

Top Attackers

ufw : Thursday, September 29, 2011

Source address Source Host Name Source User Count

172.22.16.86 172.22.16.86 268.73 k

172.24.2.177 172.24.2.177 41.5 k

172.28.91.10 cache.sci.psu.ac.th 34.23 k

172.24.3.101 172.24.3.101 32.6 k

172.24.9.78 172.24.9.78 29.22 k

172.24.17.156 172.24.17.156 26.57 k

172.19.133.14 172.19.133.14 5230312041 25.70 k

192.168.101.42 u7.psu.ac.th 18.88 k

172.19.129.187 172.19.129.187 5235512066 15.39 k

 

Top Users

ufw : Thursday, September 29, 2011

Source address Source Host Name Source User Sessions Bytes

192.100.77.2 ns2.psu.ac.th 4.96 M 405.2 G

192.100.77.5 ns.psu.ac.th 4.90 M 419.62 G

172.22.8.19 172.22.8.19 4.64 M 1.82 G

172.22.40.131 172.22.40.131 2.51 M 137.59 G

172.28.10.48 172.28.10.48 637.90 k 51.76 G

172.22.16.86 172.22.16.86 500.49 k 27.81 G

172.28.91.10 cache.sci.psu.ac.th 403.11 k 42.5 G

172.24.18.204 172.24.18.204 372.90 k 28.38 G

172.29.1.105 172.29.1.105 307.92 k 25.88 G

172.24.2.177 172.24.2.177 293.50 k 23.49 G

172.22.22.45 172.22.22.45 249.89 k 22.56 G

203.113.5.243 cwt-dns-server-02.totbb.net 171.28 k 16.96 G

192.168.164.4 scitech.sat.psu.ac.th 167.10 k 13.69 G

172.24.3.101 172.24.3.101 161.49 k 11.94 G

115.84.179.70 mailx4.mayducgiang.com.vn 148.67 k 10.87 G

172.21.188.138 172.21.188.138 5440011073 140.2 k 11.52 G

172.24.17.156 172.24.17.156 132.32 k 17.71 G

65.52.110.146 msnbot-65-52-110-146.search.msn.com 109.77 k 13.74 G

 

Top URL Categories

ufw : Thursday, September 29, 2011

Category Repeat Countadult-and-pornography 253.22 k

online-gambling 88.80 k

proxy-avoidance-and-anonymizers 14.92 k

computer-and-internet-info 899

educational-institutions 685 

training-and-tools 368 

reference-and-research 307 

web-based-email 52 

unknown 15 

society 7

 

Top Applications

ufw : Thursday, September 29, 2011

Application Name Bytes Sessions

web-browsing 4.10 T 47.89 M

dns 1.93 T 23.31 M

insufficient-data 534.12 G 7.43 M

ping 666.38 M 6.15 M

ssl 293.96 G 3.52 M

facebook-base 250.6 G 2.62 M

unknown-tcp 222.11 G 1.53 M

skype-probe 115.53 G 1.45 M

flash 185.41 G 1.4 M

mediafire 228.65 G 941.43 k

facebook-chat 84.13 G 777.39 k

unknown-udp 78.13 G 774.12 k

filesonic 85.27 G 725.92 k

bittorrent 51.93 G 658.4 k

web-crawler 61.64 G 574.61 k

youtube-base 336.60 G 435.60 k

 

Top Application Categories

ufw : Thursday, September 29, 2011

App Category Sessions Bytes

general-internet 59.58 M 4.88T

networking 27.37 M 2.27 T

unknown 9.80 M 848.48 G

collaboration 7.26 M 708.27 G

media 1.80 M 572.73 G

business-systems 458.96 k 80.64 G

จึงขอให้ท่านเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ Windows โปรดติดตั้งของแท้ ลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อจะได้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัสต่างๆ ให้ทันสมัยมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้เกิดเครือข่ายสีขาว ที่ปลอดโปรแกรมผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ลดภัยคุกคามบนเครือข่ายศรีตรัง


เมื่อพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีปัญหาทำงานผิดปกติ ไม่ได้มีลิขสิทธิ์ Windows ที่ถูกต้อง ให้นักศึกษา บุคคลากรมีทางเลือกใช้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์โดยขยายขอบเขตให้มีทางเลือก

 ก.ติดตั้ง Windows ด้วยตัวนักศึกษาเอง ตามเอกสารขั้นตอนคำแนะนำที่ จะจัดทำขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการติดตั้ง OS ได้เอง เสริมให้เข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยลดปัญหาไวรัสหนอนคอมพิวเตอร์สปายแวร์ลงได้ ลดปัญหาเครือข่่ายส่วนกลางใช้งานไม่ได้จากเครื่องผู้ใช้ที่มีปัญหา

 ข.นักศึกษาที่ไม่เข้าใจ ไม่มั่นใจ ติดตั้ง Windows ตามเอกสาร สามารถเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้

 ค.นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการติดตั้ง Windows จาก PC Clinic ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ง.หากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ Help Desk แบบที่ไม่มีการติดตั้ง Windows ใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้ใช้วิธียืดอายุ License ซึ่งสามารถใช้งานไปได้อีก 30 วัน และมีเงื่อนในการติดตั้ง Windows คือ 

1.ติดตั้งโปรแกรม PSU SysAidAgent เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และมีประวัติการติดตั้งโปรแกรม ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้บริการด้านไอทีผ่าน PSU SysAid และยังช่วยตรวจสอบติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เมื่อมีการสูญหาย กรุณาติดตั้ง SysAidAgent ตามคำแนะนำที่ คำถามที่พบบ่อย บนระบบบริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid โดยค้นหาคำว่า sysaidagent ก็จะพบ คำแนะนำประเภท: SysAid \ Agent \ Windows Installation ชื่อเรื่อง: การติดตั้งโปรแกรม SysAid Agent บน Windows  

2.นักศึกษา หรือบุคลากร ขอใช้บริการผ่านระบบบริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid จากhttp://sysaid.psu.ac.th/ โดยเลือกรายการด่วน Windows7 Key และให้ข้อมูล 

2.1.ชื่อ นามสกุล

2.2.PSU Passport

2.3.e-mail address ที่ลงท้ายด้วย .psu.ac.th เท่านั้น free e-mail อื่นๆ ไม่รับ

2.4.ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ Key  

 

3.ทีม Server Admin ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะเป็นผู้ Activate License Key ให้ โดยบันทึกรายการใน PSU SysAid และเชื่อมโยง Key นั้นเข้ากับชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แจ้งมาบนแบบฟอร์ม PSU SysAid เพื่อสุนทรียภาพในการใช้เนตของพวกเราทุกคนครับ

(^_^) สงกรานต์

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): internet  palo alto networks  upgrade  pa-4060  pa-5060  forewall
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กันยายน 2554 05:34 แก้ไข: 30 กันยายน 2554 06:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บุหงา-ปัตตานี และ Ico24 สงกรานต์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ