นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2899
ความเห็น: 3

ผลการติดต่อผ่าน Internet จาก IS2Monitor วันที่ 2 ธ.ค. 2553

มุมมองหนึ่งเพื่อดูว่าเครื่องมือนี้จะใช้งานเป็นเครื่องมือชี้วัดเครือข่ายได้หรือไม่

ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2556 บริการ IS2Monitor.com แจ้งยุติการให้บริการ ดูสรุปได้จาก http://share.psu.ac.th/file/songkrant.m/PSU-IS2Monitor-Only-Final_Summary_1Jun2013.pdf ข้อมูลต่างๆ ใน link ที่ปรากฏในบันทึกนี้ ใช้งานไม่ได้ ซึ่งผมได้เลือกใช้บริการ pingdom.com http://share.psu.ac.th/blog/network/29634 แทน แล้วครับ สงกรานต์ 1 ก.ค. 2556

 

 


 

สวัสดีครับทุกท่าน


ตามบันทึก
http://share.psu.ac.th/blog/network/19008
ผมได้ลงทะเบียนใช้บริการ BASIC เดือนละ $4.99 เพื่อตรวจสอบสถานะการเข้าถึงบริการของ ม.อ.
จากภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกๆ 1
นาทีไปยังเครื่องให้บริการหลักในวิทยาเขตหาดใหญ่ และเครื่องให้บริการ 1 เครื่องในวิทยาเขตอื่นๆ

วันนี้พบความผิดปกติจำนวนมากที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีการแจ้งเตือน FAIL เนื่องจาก Request timed out 30 sec จำนวน 6 ครั้ง

ซึ่งท่านสามารถดูได้จากกราฟ
http://mon-pkt.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/139
เพื่อเปรียบเทียบกราฟผลการตรวจสอบในรอบสัปดาห์ รอบเดือน

ท่านผู้สนใจสามารถดูผลการตรวจสอบเครื่องบริการอื่นๆ ได้จาก
http://kb.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/89

http://lms.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/137
จะพบว่า lms จะมีสถานะขัดข้องทุกวัน เนื่องจากเป็นเวลาทำการสำรองข้อมูลระบบอัตโนมัติ

http://mon-ptn.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/138
เมื่อ Plot All จะพบว่าช่วงก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์จะพบปัญหาเครือข่ายมาก ในช่วงนั้นมีปัญหาในการติดต่อด้วยระบบ VDO Conference เกิดขึ้นด้วย แต่หลังจากวันดังกล่าวไม่พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอีก


http://netserv.cc.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/136

http://share.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/135

http://webmail.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/134
ก่อนวันที่ 14 มีนาคม เคยใช้ตรวจสอบ webmail.psu แต่เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก
ไม่มีการตอบสนองเมื่อตรวจสอบจาก IS2Monitor จนยกเลิกการตรวจสอบ webmail.psu
เปลี่ยนมาตรวจสอบ ftp.psu แทน

http://www.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/133

http://www.surat.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/141

http://www.trang.psu.ac.th
http://is2monitor.com/Public/id/140

จึงเรียนมาเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจครับ


อรุณสวัสดีครับทุกท่าน
เนื่องจากการใช้งานของมหาวิทยาลัยเข้าใกล้ 1 Gbps ไปมากแล้วตามบันทึก PSU Internet Pass 80% Utilization in Office Hours จึ
งลองหาบริการตรวจสอบ web server จากภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งได้พบบริการที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ $4.99 จาก IS2Monitor.com
บริการนี้แตกต่างจากบริการอื่นๆ ที่ตรวจสอบด้วยความถี่ทุกๆ 1 นาที
หากไม่ได้รับการตอบสนองภายในเวลา 15 วินาทีจะแจ้งเตือนเป็น Warning เส้นสีเหลืองในภาพ พร้อมส่ง e-mail แจ้งเตือน
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พ.ย. 2553 เวลา 2230น. ได้เก็บข้อมูลเพื่อใช้เปรียบเทียบในอนาคตได้ดังนี้
รายการเครื่องทั้ง 10 ที่ตรวจสอบทุกๆ 1 นาทีจาก IS2Monitor.com
Page        Avg, sec
kb.psu.ac.th        1.08        success
lms.psu.ac.th        2.91        success
mon-pkt.psu.ac.th        1.58        success
mon-ptn.psu.ac.th        3.10        success
netserv.cc.psu.ac.th        2.83        success
share.psu.ac.th        4.17        success
webmail.psu.ac.th        2.93        success
www.psu.ac.th        2.45        success
www.surat.psu.ac.th        1.22        success
www.trang.psu.ac.th        1.18        success
Total 10 pages.
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ share.psu และ mon-pkt ไม่มี warning
มากนักเนื่องจากผู้ใช้งานพร้อมๆ กัน มีน้อยกว่า lms.psu
และอีกมุมมองหนึ่งเพื่อดูว่าเครื่องมือ IS2Monitor นี้จะใช้งานเป็นเครื่องมือชี้วัดเครือข่ายได้หรือไม่
ระหว่างวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 0812น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 0413น. มี e-mail รายงานปัญหาการติดต่อบริการในเครือข่าย ม.อ. มากถึง 700 ครั้งโดยแสดงตัวอย่าง e-mail ที่ผมได้รับข้างล่าง 
---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [IS2Monitor] Alert for http://webmail.psu.ac.th
From:    noreply-monitor@is2lab.com
Date:    Thu, December 2, 2010 4:13 am
To:      song.pdx@gmail.com
Cc:      songkrant.m@psu.ac.th
         suwat.an@psu.ac.th
         apissara.c@psu.ac.th
--------------------------------------------------------------------------
Monitoring system check result for your page is WARNING.
See more details below.
Status: WARNING
Page: http://webmail.psu.ac.th
Timestamp: 2010-12-02 04:13:36
Error message: Request time is above warning limit (15 sec)
Check out the status of your pages here:
http://www.is2monitor.com/Monitor
----------------------------------------------------------- 
*************************** 
ลบไม่แสดงไป 698 ฉบับ 
***************************
---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [IS2Monitor] Alert for http://webmail.psu.ac.th
From:    noreply-monitor@is2lab.com
Date:    Thu, December 2, 2010 4:13 am
To:      song.pdx@gmail.com
Cc:      songkrant.m@psu.ac.th
         suwat.an@psu.ac.th
         apissara.c@psu.ac.th
--------------------------------------------------------------------------
Monitoring system check result for your page is WARNING.
See more details below.
Status: WARNING
Page: http://webmail.psu.ac.th
Timestamp: 2010-12-02 04:13:36
Error message: Request time is above warning limit (15 sec)
Check out the status of your pages here:
http://www.is2monitor.com/Monitor
----------------------------------------------------------------------------
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2553 มี e-mail แจ้งเตือนเข้ามามากๆ กว่าปกติ
และโทรศัพท์ก็สั่นบ่อยๆ มากเพราะว่าให้ส่งไปเตือนที่ gmail.com
ตอนนี้ผมได้งดการส่ง e-mail เอาไว้ชั่วคราวเพื่อติดต่อให้ทีม net@min ช่วยตรวจสอบกับผู้ดูแล server เครื่องบริการ บางเครื่อง เพราะเครื่องอื่นๆ ไม่พบว่ามีรายงานปัญหาจาก IS2Monitor ดังภาพข้างล่าง 
  • เครื่องบริการเป็นปกติ(เครื่องหมายถูกในวงกลมเขียว) 
  • ตามรายการข้างล่าง lms, share, webmail ที่มีการติดต่อจาก IS2Monitor ในบางขณะไม่ได้เลยนานกว่า 30 วินาที(เครื่องหมายกากบาทในวงกลมแดง)
  • แต่ mon-ptn และ netserv.cc แม้จะไม่นานกว่า 30 วินาทีแต่ก็มากกว่า 15 วินาที(เครื่องหมายอัศเจรีย์ในสามเหลี่ยมเหลือง)ที่ IS2Monitor กำหนดเอาไว้
กราฟข้างบนแกนด้านซ้ายสำหรับ Average Response Time (เส้นกราฟสีฟ้า) เป็นค่าเวลาเฉลี่ยในหน่วยวินาทีที่เครื่องจาก IS2Monitor ใช้ติดต่อผ่านอินเทอร์เนตมายังเครื่องบริการต่างๆ ในเครือข่าย ม.อ. 
ส่วนแกนด้านขวาสำหรับเส้นกราฟสีเหลืองและสีแดงเป็นจำนวนครั้งที่พบปัญหา
1. Total Warnings (เส้นกราฟสีเหลือง) แสดงจำนวนครั้งที่มีการติดต่อจาก IS2Monitor แม้จะไม่นานกว่า 30 วินาทีแต่ก็มากกว่า 15 วินาที
2. Total Fails (เส้นกราฟสีแดง) แสดงจำนวนครั้งที่มีการติดต่อจาก IS2Monitor ในบางขณะไม่ได้เลยนานกว่า 30 วินาที
เมื่อได้ดูข้อมูลข้างบนซึ่งแสดงจากระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายของ ม.อ. สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เนต แต่ยังมีบางบริการที่ไม่ตอบสนองบ้างได้แก่ lms, netserv.cc, share ที่เริ่มมีกราฟรายงานเวลาตอบสนอง และจำนวนการขัดข้องที่เปลี่ยนไปมากตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา...เกิดจากเหตุใด???
บริการ lms, netserv.cc, share จึงควรจะได้ดูในรายละเอียดการทำงานว่าเกิดจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากๆ ทำให้เครื่องทำงานหนักบ่อยๆ เป็นผลให้ IS2Monitor ตรวจสอบมาแล้วไม่ได้รับการตอบสนองเกินกว่า 15 วินาที เพราะเทียบจาก webmail และ www.psu แล้วจะเห็นว่าเป็นปกติจากภาพข้างล่าง
 
ทั้งนี้หากผลการตรวจสอบปรากฎว่าเครื่องบริการบางเครื่องข้างบนมีข้อขัดข้องจริง ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริการจาก IS2Monitor สมควรที่จะถูกเลือกใช้งานต่อไป นอกจากการใช้เพียง nagios ตรวจสอบจากภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งหากเป็นการใช้งานจากอินเทอร์เนตขัดข้อง การใช้เพียงแต่รายงานการตรวจสอบจากภายในเครือข่่ายเดียวกันนั้นไม่ครอบคลุมสำหรับบริการที่ ม.อ. ต้องการให้ผู้ใช้จากอินเทอร์เนต ซึ่งรวมถึง webbots ต่างๆ เข้าถึงได้ด้วยอย่างรวดเร็ว(หลังจากผ่านระบบป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย)
(^_^)
สงกรานต์
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 ธันวาคม 2553 03:45 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2556 14:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมใช้ของฟรี 15 นาทีครับ

นี้เป็นรายงานของผมครับ

Today
warningDec 2, 02:50 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.14
warningDec 2, 02:34 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.18
warningDec 2, 12:58 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.18
warningDec 2, 12:10 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.26
warningDec 1, 11:22 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.21
warningDec 1, 10:50 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.20
warningDec 1, 06:50 PMRequest time is above warning limit (15 sec)16.15
warningDec 1, 09:46 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.11
Earlier This Week
failWed, Dec 1, 08:42 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.09
warningTue, Nov 30, 09:30 PMRequest time is above warning limit (15 sec)16.68
warningTue, Nov 30, 07:54 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.18
warningTue, Nov 30, 03:54 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.45
warningTue, Nov 30, 11:22 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.54
failTue, Nov 30, 07:54 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.08
failTue, Nov 30, 12:10 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.08
warningMon, Nov 29, 10:33 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.11
warningMon, Nov 29, 08:09 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.12
warningMon, Nov 29, 04:57 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.52
warningMon, Nov 29, 04:41 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.18
warningMon, Nov 29, 10:33 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.12
warningMon, Nov 29, 12:09 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.24
warningSun, Nov 28, 07:37 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.52
warningSun, Nov 28, 05:29 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.51
failSun, Nov 28, 03:53 PMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 02:01 PMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 12:57 PMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 12:41 PMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 12:25 PMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 12:09 PMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 11:53 AMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 11:21 AMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 11:05 AMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 10:17 AMRequest timed out (30 sec)30.00
failSun, Nov 28, 10:01 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.10
warningSun, Nov 28, 09:13 AMRequest time is above warning limit (15 sec)20.21
failSun, Nov 28, 08:57 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.01
failSun, Nov 28, 08:41 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.01
failSun, Nov 28, 08:25 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.08
failSun, Nov 28, 08:09 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.08
failSun, Nov 28, 07:37 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.06
failSun, Nov 28, 07:05 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.08
failSun, Nov 28, 06:49 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.08
warningSun, Nov 28, 03:21 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.40
warningSat, Nov 27, 07:20 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.17
warningSat, Nov 27, 05:44 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.17
warningSat, Nov 27, 08:24 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.04
warningFri, Nov 26, 09:12 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.53
warningFri, Nov 26, 05:28 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.14
warningFri, Nov 26, 04:56 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.55
warningThu, Nov 25, 03:03 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.19
warningThu, Nov 25, 12:55 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.20
warningThu, Nov 25, 11:19 AMRequest time is above warning limit (15 sec)15.19
Earlier This Month
warningNov 25, 01:27 AMRequest time is above warning limit (15 sec)17.95
warningNov 24, 08:23 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.30
warningNov 24, 05:59 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.36
warningNov 24, 05:43 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.30
warningNov 24, 04:39 PMRequest time is above warning limit (15 sec)15.24
warningNov 24, 11:19 AMRequest time is above warning limit (15 sec)16.00
failNov 24, 12:23 AMDNS lookup failed: address 'tanee.oas.psu.ac.th' not found: [Errno -2] Name or service not known.20.08

ขอบคุณท่าน สายลมแสงแดด 

ครับที่ได้ทดสอบและให้ข้อมูล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรูปข้างบนของ http://mon-ptn.psu.ac.th มีเวลาการตอบสนองเฉลี่ย(เส้นกราฟสีฟ้า)ประมาณ 5 วินาทีแล้ว กราฟของท่านจาก tanee.oas.psu.ac.th มีค่าเฉลี่ย 10 วินาทีซึ่งสูงกว่ามาก หากเครื่อง tanee.oas มีสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้มากๆ ได้อยู่แล้ว แสดงว่ายังมีโอกาสในการปรับปรุงเครือข่ายภายในวิทยาเขตได้อีกมาก

(^_^)

สงกรานต์ 

,yo

 

ตอนนี้หาสาเหตเจอแล้วครับว่าทำไมมันถึงเกิน 10 บ่อยเพราะผมไปกำหนด ipv6 ให้ tanee.oas.psu.ac.th มันเลยเสียเวลาตรงนี้ไปเยอะ ตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึง 5 ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.221.149
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ