นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2824
ความเห็น: 0

พรบ.คอม 50 ผลกระทบกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมอ. [C]

ต้องมีการแจ้งลงทะเบียน mac address และใส่ username ทุกจุดที่ใช้งาน

สวัสดีครับ ชาวแชร์

วันนี้ขอเล่าให้ฟังถึงผลของพรบ.คอม 50 (ที่ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 50) ที่จะมีต่อผู้ใช้งานในมอ. ครับ

พรบ.คอม 50 จะมีผลให้แอดมินที่ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ สร้างกฎเกณฑ์ในการควบ

คุมการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ผมจะสรุปอย่างกว้าง ๆ ให้เข้าใจพอสังเขป เพื่อจะได้ปรับตัวและมีความสุข

กับการใช้อินเทอร์เน็ตกันต่อไป

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่นำมาขอใช้งานในคณะ จะได้รับการจดหมายเลขประจำเครื่องที่เรียกว่า mac

address และข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราคือ บัตรประชาชนหรือถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะเป็น passport และที่อยู่ เบอร์

โทรที่สามารถติดต่อได้ นอกจากนี้ในการเข้าใช้งานจะมีการให้ใส่ username และ password เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้

ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้ psu passport แล้วจึงจะสามารถออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนใครที่ไม่มี psu passport

ก็จะมีการแก้ไขกันต่อไปให้สามารถใช้ได้ ตรงนี้อาจจะมีความสับสนและเสียเวลาบ้าง

ส่วนการเข้าไปใช้งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามคณะก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบให้มีการใส่ username และ

password เพื่อที่จะเป็นการบันทึกข้อมูลไว้ว่า ผู้ใช้บัญชีดังกล่าวคือใครและมาใช้เมื่อวันที่ เวลาใด เพื่อเป็นหลัก

ฐานตามประกาศในพรบ.คอม 50

สำหรับการเข้าใช้งานแอคเซสพอยน์ ไวร์เลสที่ใช้กันอย่างง่าย ๆ ต่อไปก็คงจะเปลี่ยนไปเป็นแบบมี username

และ password กันหมด

กล่าวโดยสรุปคือ ต่อไปไม่ว่าเราจะไปใช้งานที่ตรงจุดไหนในมอ. จะต้องมีการแจ้งลงทะเบียน mac address และ

ต้องใส่ username และ password เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถเก็บบันทึกการเข้ามาใช้งานของเราได้นั่น

เอง

ดังนั้นความสะดวกที่เราเคยได้รับ อาจลดน้อยลงไป แต่เราจะช่วยให้เกิดอินเทอร์เน็ตสีขาวในมอ.ของเราได้ครับ

หวังว่าคงไม่เหมือนถนนสีขาวนะ ที่ยังเห็นอุบัติเหตุอยู่เนือง ๆ

ด้วยรักและห่วงใยคุณ
วิบูลย์

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 16 January 2008 23:11 Modified: 16 January 2008 23:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น