นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1906
ความเห็น: 1

โครงการจัดทำ Career path

การจัดทำ Career path มีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรมีความตระหนักต่อความสนใจ เห็นคุณค่า จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง การได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน่วยงาน การวิเคราะห์เป้าหมายในอาชีพ และการกำหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายในอาชีพ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร

       บันทึกที่แล้วได้เขียนในเรื่อง “การสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน” โดยการให้รางวัลที่เหมาะสมซึ่งเป็นกลยุทธ์สำหรับใช้ในการธำรงรักษาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสามารถให้อยู่กับองค์กรของเราได้อย่างยาวนาน ซึ่งเรื่องนี้จะตรงตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในด้าน  Learning & Growth ข้อหนึ่งของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ว่า “บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข”

       สำหรับในวันนี้จะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในด้าน  Learning & Growth ที่เกี่ยวกับบุคลากรอีกข้อหนึ่งของศูนย์เครื่องมือฯ นั่นก็คือ “บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” โดยในปีงบประมาณ 2558 นี้ ศูนย์เครื่องมือฯ มีโครงการที่รองรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นี้หลายโครงการ หนึ่งในนั้นก็คือ “โครงการจัดทำ Career path การขอตำแหน่งทางวิชาการ” ที่รับผิดชอบโดยงานพัฒนาบุคลากร ซึ่งเล็งเห็นว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร ดังนั้นพนักงานควรจะได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ ทำให้พนักงานเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ

       ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดให้ดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรเพื่อแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงาน และมีส่วนช่วยในการสร้างขวัญ กำลังใจ และรักษาคนเก่งคนดีไว้ในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่หน่วยงานในระยะยาว ซึ่งการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้เป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดความก้าวหน้าในการงาน ทำให้บุคลากรทำงานอย่างมีเป้าหมาย และกำหนดหนทางไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย

      ดังนั้นการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความตระหนักต่อความสนใจ คุณค่า จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง การได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน่วยงาน การวิเคราะห์เป้าหมายในอาชีพ และการกำหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายในอาชีพ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2557 17:41 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2557 17:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อิอิ อยากเข้าโครงการดีๆ แบบนี้บ้างจัง

 

อยากวิเคราะห์ตนเอง อยากให้คนอื่นมาวิเคราะห์ให้ 555 แบบว่า บางทีมองตัวเองยังไม่ออกเลยครับ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ