นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1131
ความเห็น: 0

แรงจูงใจในการทำงาน

การมีแรงจูงใจในการทำงานจะทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเกิดขึ้นอย่างสูงสุด จนอาจจะกล่าวได้ว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข”

                ในการทำงานด้านบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรบุคคลนั้น การศึกษาถึงทัศนคติและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ พฤติกรรมในการทำงานของบุคคลแต่ละบุคคลที่จะแสดงออกมานั้นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาจากสิ่งที่เรียกว่า “แรงจูงใจในการทำงาน” ซึ่งถ้าผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องนั้นเข้าใจและทำหน้าที่ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานของตน บุคลากรก็จะทำงานด้วยความรู้สึกพึงพอใจ ซึ่งจะทำให้เขามีความทุ่มเทและความเอาใจใส่ต่องานที่ทำ นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างสูงสุด อาจจะกล่าวได้ว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข”
                ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลขาดแรงจูงใจในการทำงานแล้วอาจนำไปสู่ความรู้สึกเบื่อหน่าย เฉื่อยชา ในการทำงาน การขาดงาน การลางาน การขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน การลาออกจากงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์กร ในที่สุด ดังนั้นสิ่งที่องค์กรต้องทำนั่นก็คือ การให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยการเข้าใจถึงความรู้สึกของบุคลากรและจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน ^_^

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 ธันวาคม 2556 17:21 แก้ไข: 15 ธันวาคม 2556 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.122.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ