เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 461
ความเห็น: 1

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ คือ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

            ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม ย่อมมุ่งหวังที่จะให้องค์กรของตนเอง มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานด้วยความสามารถหลักก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ที่เรียกว่า “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ดังนั้นองค์กรเหล่านี้ย่อมที่จะมองหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การส่งไปอบรมยังสถานที่ต่างๆ การให้ทำงานที่ท้าทายความสามารถ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่องค์กรจะป้อนให้กับบุคลากรแต่ละคน ในทางกลับกันบุคลากรก็ไม่ควรอยู่เฉยๆ มีงานก็ทำ ไม่มีงานก็ไม่ทำ หรือรอให้องค์กรป้อนองค์ความรู้ต่างๆให้เพียงอย่างเดียว เพราะถ้าเป็นแบบนี้องค์กรนั้นก็หาได้มีบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ การที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาที่เราเรียกว่า “การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งอย่างน้อยจะต้องทำ 3 สิ่งด้วยกัน คือ

             1. ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ นั่นคือต้องเป็นคนที่กระตือรือร้น พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียว ไม่จำเป็นว่าต้องไปอบรมเพียงอย่างเดียว

             2. ประเมินตนเองอยู่ตลอด ว่าวันนี้เราดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้เราจะดีกว่าวันนี้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนหรือแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นกำลังใจในการทำงานอีกด้วย

             3. วิเคราะห์ตนเอง ว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็ง เมื่อรู้แล้วให้พิจารณาตนเองเพื่อเพิ่มจุดแข็งดังกล่าวหรือทำให้จุดแข็งดีขึ้น และวิเคราะห์ตนเองว่าอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อน เมื่อรู้แล้วให้พิจารณาตนเองเพื่อลดจุดอ่อนดังกล่าว และปรับปรุงอยู่เสมอ

             ถ้าเราสามารถทำได้ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่า นี่คือ...บุคลากรที่มีความเป็นเลิศ และสามารถนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างแน่นอน...

 

Sai-Lom ^_^

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 August 2013 19:19 Modified: 23 August 2013 19:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 LeeO, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
23 August 2013 19:58
#92082

เอาอีก เอาอีกแบบนี้ซิโดนใจ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.227.49.201
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ