นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2183
ความเห็น: 4

คำมั่นของท่านอธิการบดี (ตอน 4)

เปรียบเหมือนว่า ผมมีแต่ตัวผมเองคนเดียวมือเปล่าๆ เท่านั้น ไม่มีทั้งเสื่อสักผืน และหมอนสักใบ แต่ท่านก็แย้งผมด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาว่า ท่านยอมรับว่าในวันนั้นผมยังไม่มีอะไรจริงๆ ที่เป็นวัตถุปัจจัย ไม่มีทั้งเสื่อ และไม่มีทั้งหมอน แต่ผมก็มีสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวผมเองคือ "หัวใจของคนสู้งานที่ท่านมองไม่ผิด"

 

 

 

 

 

3. คำมั่นของท่านอธิการบดี         

        คำปลอบใจของฝรั่งที่ท่านผู้ใหญ่มักจะใช้ปลอบใจผู้อ่อนอาวุโสที่กำลังบุกบั่น ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการก่อร่างสร้างตัว เหนื่อยยากเลือดตาแทบกระเด็น และตรากตรำมาอย่างหนักว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนั้น    ผมเคยได้ยินจากปากของท่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถืออยู่เสมอ รวมทั้งเมื่อครั้งที่ตัดสินใจยอมถอนเสาเรือนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผมก็ไม่เคยย่อท้อต่อภาระหน้าที่ๆ ผมเต็มใจรับมาจากท่านอธิการบดี โดยมีท่านรองอธิการบดีในสมัยนั้นเป็นผู้ชักนำผมมา ดังที่ผมได้บอกเล่าไว้แล้วตั้งแต่แรก  กรุงโรม ของท่านผู้ใหญ่ในกรณีที่ท่านคอยปลอบใจ คอยให้กำลังใจผมก็คือ คณะเกษตรแนวใหม่ ที่ท่านให้ชื่อไว้แล้วว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ

      ผมพยายามไตร่ตรองถึงภาระหน้าที่และความเป็นไปได้ในขณะนั้น เพราะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังไม่ได้เตรียมอะไรทางวัตถุไว้ให้ผมเลย แต่ท่านอธิการบดีมีอยู่สองสิ่งที่ท่านมอบให้ ผมมาทันทีและมอบให้อย่างเต็มที่คือ ความต้องการของท่านที่จะให้ผมมาบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากร ธรรมชาติ กับ คำปลุกปลอบบำรุงขวัญ  ซึ่งผมรู้ด้วยจิตสำนึกของผมเองว่าท่านพูดออกมาด้วยความปรารถนาดี  และมันก็เป็นความรู้สึกของผมเองอีกเหมือนกัน ที่เชื่อว่าท่านพูดออกมาด้วยความจริงใจ 

        วันที่ผมเข้าไปเรียนปรึกษาท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ ในสามประเด็นปัญหาหลักๆ ที่ผมกังวลอยู่ ผมจำได้ว่าได้เรียนท่านไปด้วยความหนักใจว่าถ้าจะนับกันตั้งแต่วินาทีที่ผมกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานของท่าน ก็อาจเปรียบเหมือนว่าผมมีแต่ตัวผมเองคนเดียวมือเปล่าๆเท่านั้น  ไม่มีทั้งเสื่อสักผืน และหมอนสักใบ  แต่ท่านก็แย้งผมด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาว่า   ท่านยอมรับว่าในวันนั้นผมยังไม่มีอะไรจริงๆที่เป็นวัตถุปัจจัย  ไม่มีทั้งเสื่อ และไม่มีทั้งหมอน แต่ผมก็มีสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวผมเองคือ หัวใจของคนสู้งานที่ท่านมองไม่ผิด และผมก็ยังมีคนที่พร้อมจะสนับสนุนผมทุกอย่างอยู่แล้วด้วยคือตัวท่าน   ขอให้บอกมาเถอะว่าผมอยากจะให้ท่านช่วยในเรื่องอะไร         

        ผมจำได้ว่าเมื่อได้ยินท่านยืนยันมาเพียงแค่นี้  ผมก็แทบจะพูดอะไรต่อไปไม่ออก  แต่จำได้ว่าผมยังมีความคิดเห็นที่ต้องการจะเรียนให้ท่านได้ทราบอีกมากมายเกี่ยวกับปัญหาสำคัญทั้งสามประเด็น คือ เรื่องสถานที่ก่อตั้งคณะ   เรื่องเพื่อนร่วมงาน  และเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย  ซึ่งยังไม่มีอะไรเลยสักอย่าง   จึงเรียนท่านไปอย่างจริงจังเกี่ยวกับความต้องการของผม ตามแนวคิดในครั้งนั้นที่พอจะสรุปเป็นใจความสำคัญได้ว่า

      1.  ขอใช้พื้นที่เท่าที่พอจะจัดหาให้ได้ในวิทยาเขตหาดใหญ่เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน ของคณะ   อาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ  และพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืช - เลี้ยงสัตว์   ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำ   ขอให้ได้เท่าที่จำเป็นอย่างรีบด่วนที่สุดเสียก่อน   ผมขอทยอยดำเนิน การปลูกสร้างตามผังแม่บทที่จะรีบดำเนินการจัดทำทันที  ที่มีพื้นที่ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ให้สามารถดำเนินการบุกเบิกก่อตั้งคณะได้อย่างแน่นอนแล้ว โดยผมจะขอไปแสวง หาพื้นที่ขนาดใหญ่มากเพิ่มเติมขึ้นอีกในท้องที่อื่นในเขตจังหวัดสงขลา  หรือที่อยู่ในเขตจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ เอาเอง เพื่อการจัดทำเป็นสถานีวิจัยทาง การเกษตรและประมง   และเพื่อเป็นสถานีฝึกภาคของนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนไปด้วยในตัว

       2.  ขอตั้งต้นกันที่การสอนการเรียนอย่างเกษตรแนวเก่าไปก่อน เพราะในแนวเก่านั้นมีทางเป็นไปได้เป็นอย่างมากว่า พอจะหารุ่นพี่รุ่นน้องในยุคนั้นมาช่วยกันก่อตั้งคณะขึ้นมาได้   เมื่อหาคนมาช่วยในเบื้องต้นได้จำนวนพอสมควรแล้ว  จึงค่อยๆ ทยอยส่งคนที่มาทำงานครบปีตามระเบียบราชการที่จะอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้นั้น จัดหาทุนส่งให้เขาไปเรียนต่อในสาขาวิชาที่เราเป็นคนกำหนด เพื่อจะได้ค่อยๆเบนเข้าสู่แนวคิดที่จะเป็นคณะเกษตรแนวใหม่ที่ท่านให้ชื่อว่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ เราจะปูพื้นฐานทางการ เกษตรทั่วไปไว้ให้กับนักศึกษาของเรา ก่อนที่จะเน้นให้ลึกลงไปถึงในเรื่องของระบบการทำฟาร์มที่มีประสิทธิภาพสูง  หลักการบริหารการจัดการ  การสงวน การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด และให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน  ไม่ว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นจะอยู่บนดินหรือใต้ดิน   อยู่ในป่าในเขา หรือที่อยู่ในน้ำในทะเล แม้กระทั่งที่อยู่ในดินใต้ทะเลตามที่ท่านจินตนาการ  เราจะต้องใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปด้วยการตั้งคณะนี้ตามแนวเก่าที่มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบ 

               เราจะต้องสร้างคนของเราเองขึ้นมาให้เป็นผู้ที่มีวุฒิตามที่เราต้องการ  เราจะต้องกำหนดแผน งานสร้างคนของเราเอาไว้ให้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเราต้องการผู้รู้ในสาขาอะไร  แล้วจัดหาทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเตรียมไว้ให้เขา   เพราะวิทยาการล้ำยุคอย่างนั้น  อาจเรียกได้ว่ายังไม่มีใครในเมืองไทยคิดไปถึง  และที่สำคัญอีกอย่างก็คือยังไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งไหนในเมืองไทยเปิดสอน ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท ปริญญาเอก  เราหนีไม่พ้นที่จะต้องสร้างคนของเราเองขึ้นมาให้ได้ด้วยการส่งเขาไปเรียนต่อที่เมืองนอก  เมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาสำคัญๆทางด้านนี้   ถ้าใครอยากไปเรียนต่อด้วยทุนของเราก็จะต้องไปเรียนในสาขาที่เรากำหนด เพื่อจะได้กลับมาช่วยกันสอนวิชาต่างๆในสาขานั้นๆที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ  จะไปเลือกเรียนสาขาอื่นใดตามใจชอบไม่ได้   เมื่อคนที่เราทยอยส่งไปเรียนตามสาขาที่เรากำหนดได้เรียนจบกลับมาแล้ว เราจึงค่อยขออนุมัติเพิ่มการสอนการเรียนวิชาแนวใหม่นั้นเข้าไปในหลักสูตรที่เรามีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงได้ตามวาระอันควรอยู่แล้ว จนกว่าหลักสูตรนั้นจะสมบูรณ์ตามที่เราต้องการทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่จะต้องเปิดขึ้นด้วยในอนาคต  และถ้าจำเป็นอย่างมากยิ่ง ที่จะต้องได้คนที่มีวุฒิตามที่ต้องการจำนวนมากๆภายในระยะเวลาอันสั้น ก็จำเป็นจะต้องจัดหาทุนศึกษาต่อมาให้ได้มากๆด้วย เพื่อจะได้ส่งเขาไปพร้อมๆกันงวดละหลายๆคน หรือมิฉะนั้นก็อาจต้องเสี่ยงดวงโดยขออนุมัติอัตรา กำลังและงบประมาณเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อน แล้วประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีคุณวุฒิตามที่เราต้องการมาเป็นอาจารย์ให้เรา    เราต้องเสี่ยงว่าอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เราต้องการนั้นในเมืองไทยโดยที่เราไม่รู้   เราต้องยอมอุทิศเวลาให้ในการนี้เช่นเดียวกับการสร้างกรุงโรมซึ่งไม่อาจทำได้สำเร็จภายในวันเดียว  หากท่านเห็น ชอบด้วย   ในเบื้องต้น  ผมขอไปแสวง หาตัวบุคคลมาเป็นเพื่อนร่วมงานของผมเสียก่อน 

        3. ขอเรียนปรึกษาว่าในระหว่างที่มาเริ่มงานบุกเบิกก่อตั้งคณะระยะแรกๆ ซึ่งยังไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายด้วยนั้น  ผมจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างไร เช่นค่าวัสดุ และค่าใช้สอย   และที่สำคัญก็คือ อัตรากำลังบุคลากรในระยะเริ่มต้น ทั้งตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สำหรับคนที่ผมจะไปหามาช่วยในระยะ แรกๆนั้น   ผมจะไปขออนุมัติได้จากหน่วยงานใด

 

 

สารบัญ ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ได้บันทึกมาแล้ว 

ตอน 1  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9665 

ตอน 2  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9772 

ตอน 3  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9822 

ตอน 4   http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9882

 

 

 

 

 

 

สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 11:05 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยิ่งอ่านก็ยิ่งเห็นภาพของความยากลำบากของท่านอาจารย์ยุคบุกเบิกคณะ  

มาถึงตอนที่ ๔ แล้ว รอตอนที่ ๕ ต่อไป

วันเสาร์ (๒๕) ที่แล้วได้มีโอกาสเจอ อาจารย์เจือ ที่คณะทรัพย์ด้วย

"แต่ผมก็มีสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวผมเองคือ หัวใจของคนสู้งานที่ท่านมองไม่ผิด และผมก็ยังมีคนที่พร้อมจะสนับสนุนผมทุกอย่างอยู่แล้วด้วยคือตัวท่าน"

เราเอง

ครับ บันทึกนี้ให้กำลังใจแก่คนรุ่นหลังได้ดีว่า

คนรุ่นก่อนไม่เคยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากๆ

ทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปทั้งหมด

ยุคนี้ ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรค แต่มุมมองของผมเองก็เห็นว่าน้อยกว่าเมื่อก่อนมาก

หากมีหัวใจที่มุ่งมั่น เราจะสร้างผลงานได้มากมายครับ

  • การบุกเบิกคณะ นอกจากต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งแล้ว  คำปลุกปลอบขวัญ กำลังใจ การเกื้อหนุนปัจจัยต่าง ๆ จากผู้บริหารสูงสุด เป็นกำลังใจอย่างดีให้งานประสบความสำเร็จ  ขอคารวะด้วยใจจริงค่ะกับการบุกเบิกของท่านอาจารย์เจือและท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้บุกเบิกคณะทรัพย์ ในยุคเริ่มแรก

 

                 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ