นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3492
ความเห็น: 2

แนวคิดก่อตั้ง “คณะเกษตรแนวใหม่” ซึ่งจะใช้ชื่อว่า “คณะทรัพยากรธรรมชาติ” (ตอน 2) [C]

"มีคณะเกษตรแนวใหม่ที่เน้นการสอนการเรียนไปในทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาด ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรเหล่านั้นทั้งที่อยู่บนดิน และใต้ดิน ทั้งในที่ราบ และที่อยู่ในป่าในเขา รวมทั้งที่มีอยู่ในน้ำ อยู่ในทะเล และที่อยู่ลึกลงไปในดินใต้ทะเลด้วย โดยประสานประโยชน์ให้ได้อย่างสูงสุดกับการประกอบอาชีพสาขาอื่นๆ ทั้งของนักลงทุน และของประชาชนคนพื้นบ้านทั้งภาคใต้ ฯลฯ "

  

 

                  

 

       

 

         

        

 

         โดยส่วนตัวนั้น ผมรู้จักกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข มาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ท่านเป็นสามีของรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ผศ.สุมณฑา กุลละวณิชย์)  และบ้านของท่านก็อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม. ท่านได้ไปเยี่ยมผมถึงที่ทำงานซึ่งขณะนั้นผมปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงนั้น ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญมากคนหนึ่งในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ท่านย้ำว่าผมเรียนจบมาทางเกษตร และสอนอยู่ที่เกษตรมาสิบกว่าปีแล้ว   ทางสงขลายังขาดคนทางด้านนี้ ท่านอยากให้ผมลงมาช่วยก่อตั้งคณะเกษตร มาช่วยกันก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยประจำภาคใต้นี้อีกแรงหนึ่ง    

        ผมเอง ในขณะนั้นมีอายุอยู่ในช่วงสี่สิบต้นๆ และมีครอบครัวแล้ว  มีลูกชายสองคนที่ยังเล็กอยู่ และกำลังเตรียมการจะปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองแทนที่จะอยู่บ้านหลวงในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ไปเรื่อยๆ ผมจึงรู้สึกลำบากใจตอบทันทีไม่ได้เต็มปาก เพราะการย้ายลงมาทำงานที่สงขลาก็เปรียบเหมือนการถอนเสาเรือนที่กำลังจะปลูกที่บางเขนออกไป แล้วมาหาที่ปลูกใหม่ในสงขลาทีเดียว และก่อนที่จะกลับไปในวันนั้น ท่านเชิญผมให้ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วยกันที่ห้องอาหารของโรงแรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่สี่แยกพญาไท กทม.  ท่านบอกผมว่า อยากให้ผมได้ไปรู้จักกับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหมอที่อายุมากแล้ว แต่เป็นคนหัวก้าวหน้า มีสายตามองการณ์ไกล และใจดีมาก  ท่านอธิการบดีให้เชิญผมไปร่วมรับประทานอาหารกับท่านที่ห้องอาหารแห่งนั้น   ท่านอาจารย์ ดร.ผาสุข บอกผมด้วยว่าอาจมีอาจารย์ทางสงขลา และปัตตานีอีกสักคนหรือ สองคนมาร่วมด้วย   จะได้ทำความรู้จักกันและคุยกันไปด้วยในตัว                                                                       

 

 

 

        ผมมีโอกาสได้คารวะท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ เป็นครั้งแรกเมื่อใกล้จะค่ำในวันนั้น  ในระหว่างรับประทานอาหาร และคุยกันไปเรื่อยๆ  ท่านอธิการบดีได้เล่าเรื่องต่างๆที่น่าสนใจมากมาย และเฉพาะในเรื่องการบุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านพูดถึงมหาวิทยาลัยในฝันของท่านที่สงขลาว่าท่านต้องการมีคณะต่างๆให้ครบทุกสาขา และนอกจากจะมีคณะแพทย์ฯ ที่มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์แล้ว  ท่านยังต้องการมีคณะเกษตรแนวใหม่ที่เน้นการสอนการเรียนไปในทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาด ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรเหล่านั้นทั้งที่อยู่บนดิน และใต้ดิน ทั้งในที่ราบ และที่อยู่ในป่าในเขา รวมทั้งที่มีอยู่ในน้ำ อยู่ในทะเล และที่อยู่ลึกลงไปในดินใต้ทะเลด้วย  โดยประสานประโยชน์ให้ได้อย่างสูงสุดกับการประกอบอาชีพสาขาอื่นๆ   ทั้งของนักลงทุน   และของประชาชนคนพื้นบ้านทั้งภาคใต้  ฯลฯ   

        ผมจำได้ว่าคืนนั้นผมกลับบ้านด้วยสมองที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยความกังวลกับคำปรารภของท่าน เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านต้องการให้ผมไปพบท่านอีกครั้งตอนกลางวันที่สำนักประสานงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ทบวงมหาวิทยาลัย และอยากให้ผมลงไปพบท่านที่หาดใหญ่ด้วยเพื่อไปดูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เห็นด้วยตาของตัวผมเองเสียก่อน   แล้วเรื่องอื่นๆ ค่อยว่ากันต่ออีกที 

                                                       

       หลังจากที่ผมได้รับอนุมัติให้มาช่วยราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามที่ม.อ.ได้มีหนัง สือราชการยืมตัวผมมาชั่วคราว   ผมได้เดินทางมาเป็นครั้งแรกเมื่อกลางเดือนตุลาคม 2517  ได้มาเห็นบางส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งสัญลักษณ์ ม.อ.ในดวงตรามหาวิทยาลัยที่หน้าประตูใหญ่    ท่านอาจารย์ ดร.ผาสุขเป็นผู้ไปรับผมที่สนามบิน และนำผมเข้าคารวะท่านอธิการบดี ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ ทันทีที่พาผมมาถึงมหาวิทยาลัย   ดังที่ผมได้เคยบอกเล่าไว้ตอนหนึ่งแล้วในหนังสืออนุสรณ์  อาจารย์ศิริพงษ์ ในความทรงจำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2548( หน้า 54 – 56 )   ในครั้งนั้น ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ผมพักที่ห้องรับรองของบ้านพักของท่านอธิการบดี  เพราะเป็นบ้านหลังใหญ่มาก มีห้องสำหรับรับรองแขกหลายห้อง และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ท่านบอกว่าอยากจะคุยอย่างสบายๆกับผมตามลำพังอีกสักหน่อยที่บ้าน จะได้ไม่เครียด เพราะยังมีเรื่องที่ต้องการจะบอกให้ผมทราบอีกหลายเรื่อง  รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะผ้เชี่ยวชาญฝรั่งซึ่งทาง ม.อ.ได้เชิญมาช่วยทำแผนแม่บททางการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงเรื่องการก่อตั้ง คณะเกษตรแนวใหม่ ซึ่งจะใช้ชื่อว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย                 

       การได้สนทนากับท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ เพิ่มขึ้นอีกนานที่บ้านพักของท่านในคราวนั้น นอกจากแนวความคิดของท่านที่ถ่ายทอดมาให้ผมได้รับทราบอีกหลายเรื่องแล้ว ท่านยังได้มอบสำเนาเอกสารข้อเสนอแนะของ  Dr. William J.A.Payne และคณะให้ผมมาฉบับหนึ่ง   ปึกใหญ่พอสมควรทีเดียว   และในตอนท้ายของการสนทนากับท่านในครั้งนั้น ผมต้องสะดุ้งแทบสุดตัวตอนที่ท่านบอกผมว่าท่านต้องการคนสู้งานและท่านพบแล้วคือตัวผม   ท่านขอร้องให้ผมตัดสินใจ แล้วรีบลงมาเริ่มงานบุกเบิกก่อตั้งคณะเกษตรแนวใหม่ในนามคณะทรัพยากรธรรมชาตินี้ให้สำเร็จโดย เร็วที่สุด   

      ในช่วงปี พ.ศ.2517  ผมยังมาลงมือทำงานชิ้นนี้อย่างเต็มตัวไม่ได้ เพราะยังมีภาระหนักอยู่ในหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการของสำนักส่งเสริม ฯ  กับงานสอนวิชาที่ผมรับผิดชอบทั้งที่สำนักส่งเสริม ฯ และที่ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ก.บางเขน และในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาโทที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ใกล้จะเสร็จอีก 4 คน     ดังนั้นเมื่อมีนัดหมายเพื่อการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆเป็นการเฉพาะ   และในวาระที่จะต้องไปติดต่อกับหน่วยราชการอื่นในพื้นที่ หรือต้องไปตรวจดูสภาพพื้นที่บางแห่งที่จะพัฒนาให้เป็นสถานีวิจัยทางการเกษตร และสถานีฝึกภาคสนาม สำหรับนักศึกษา   ผมก็ต้องใช้วิธีวิ่งขึ้นวิ่งล่องระหว่าง ม.ก. บางเขน กับ ม.อ.หาดใหญ่ อยู่อีกหลายเดือนทีเดียวเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในแต่ละพื้นที่เกือบทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้     ตั้งแต่ ละแม ชุมพร ไปจนถึง พิกุลทอง นราธิวาส.    

 

สารบัญ  ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีการบันทึกมาแล้ว
ตอน 1
ตอน 2 

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับ

มาเชียร์ค่ะ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น