นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1686
ความเห็น: 0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ (ตอนที่ 31)

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

            ในปี พ.ศ. 2520   คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริจาคฝูงแพะนมพันธุ์แท้จำนวน  49 ตัว (พ่อพันธุ์ 11 ตัว แม่พันธุ์ 38 ตัว)  มาจากท่าน อาจารย์ประยูร  จรรยาวงษ์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม  ซึ่งเลี้ยงแพะนมเพื่อรีดนมแพะจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวนานนับสิบกว่าปีมาแล้ว ที่บ้านในซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน  เขตบางเขน  กทม.  

             ในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2520 นั้น   ทางมหาวิทยาลัยได้จัดห้องพิธีขึ้นที่ลานชั้นบนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯพณฯโอสถ โกสิน  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในสมัยนั้น  ได้นำคณะผู้บริจาคฝูงแพะนม  และคณะผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ฯ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว  เพื่อกราบบังคมทูนถวายรายงานเกี่ยวกับการบริจาคฝูงแพะนมให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินการก่อตั้งโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมตามที่ได้เคยทรงมีพระราชปรารภแก่ทางมหาวิทยาลัยมาก่อนหน้านั้นไม่นานนัก    และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำคณะบุคคลเข้าทูนเกล้าถวายเงินสนับสนุนโครงการนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โอกาสนี้ด้วย  ได้แก่ 

                  1.  ดร.กฤช สมบัติสิริ  เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

                  2.  นายสุรีย์  อัษฎาธร  บริษัทไทยรุ่งเรือง  ถ.กรุงเกษม กทม.

                  3.  นายฟุ้ง วรรณะประเสริฐ  บริษัทร่วมกำลาภ  ถ.กรุงเกษม  กทม.

                  4.  คุณหญิงกอบลาภ  เย็นมะโนช  บริษัทสังกะสีไทย  จ.สมุทรปราการ                  

                  5. นายเทียมไหล่  โสพร  บริษัทเหมืองยางสินไทย หาดใหญ่  จ.สงขลา  

 

                ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานเงินที่มีผู้ทูนเกล้าถวายทั้งหมดนี้ให้แก่ทางมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ ฯ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติในวันเดียวกันนั้นเอง

สร้าง: 09 ธันวาคม 2556 15:44 แก้ไข: 09 ธันวาคม 2556 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ