นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2675
ความเห็น: 1

พัฒนาพื้นที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว (ตอน 13)

ติดต่อกรมพัฒนาที่ดินขอซื้อ “ เมล็ดพันธุ์ปอเทือง” มาปลูกบำรุงดินเป็นแปลงขนาดใหญ่ไว้ก่อน เพราะเนื้อดินในพื้นที่ส่วนนั้นมีคุณภาพไม่สู้จะอุดมสมบูรณ์นัก กรมพัฒนาที่ดินกรุณาจัดส่งเมล็ดพันธุ์มาให้หนึ่งกระสอบใหญ่และไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

              เมื่อได้ทำการปรับระดับพื้นที่  จนกลายเป็นพื้นราบกว้างขวางพอสมควรแล้ว   ผมก็ได้ขอให้คณะอาจารย์น้อง ๆ  ทางฝ่ายพืชศาสตร์ และเกษตรวิศวกรรม ช่วยกันทำแผนที่แสดงระดับ และผังแม่บท   เพื่อการใช้พื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นพื้นที่สำหรับงานทางด้านพืช    ซึ่งจะต้องควบคู่กับงานทางด้านเกษตรวิศวกรรมเสียก่อน   เพื่อความไม่ประมาท สำหรับกรณีที่อาจมีปัญหารุนแรงเกิดขึ้น   จากการเวนคืนที่ดิน ในช่วงเวลาที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ก็ต้องการจะเร่งก่อร่างสร้างหลักแหล่งของเราเองให้เป็นการมั่นคงถาวรอยู่ด้วยเช่นกัน 

          ทั้งนี้โดยกำหนดบริเวณก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการให้อยู่ค่อนข้างลึกเข้าไปข้างใน เพราะผมคิดที่จะสละพื้นที่ของเราบริเวณนี้ให้กับหน่วยงานใหม่ที่อาจก่อตั้งขึ้นมาอีกในวันข้างหน้า เนื่องจากพื้นที่ราบของมหาวิทยาลัยมีเหลืออยู่น้อยมากแล้ว เขาจะได้มีพื้นที่มากพอ และอาคารปฏิบัติการของเรา   ซึ่งมีขนาดเล็กอยู่แล้วจะได้ไม่ไปเป็นสิ่งกีดขวางหน่วยงานใหญ่ที่อาจจะก่อตั้งขึ้นมาในอนาคตนั้น    ในช่วงเวลานั้น คณะเรามีบุคลากรในสายงานเกษตรวิศวกรรม ระดับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อยู่ 3 คนคือ อาจารย์อวบ เหมะรัชตะ กับอาจารย์อำนวย สิทธิเจริญชัย และอาจารย์บุญมี เลิศรัตน์เดชากุล     ซึ่งอาจารย์อวบ เป็นผู้คัดเลือกอาจารย์รุ่นน้องทั้งสองมาเองจาก ม.ก. บางเขน เราได้รีบจัดทำผังแม่บททางด้านบนนี้ไว้ก่อนเพื่อน แล้วพยายามปลูกสร้างอาคารเรือนโรงและถนน ไปตามแผนผังนี้เพื่อจะได้ไม่เป็นการดำเนินงานไปอย่างไร้ทิศทาง ส่วนพื้นที่ว่างซึ่งเรายังไม่ได้ปลูกไม้ยืนต้น

           ตามแผนการใช้พื้นที่ส่วนนี้เพราะเรายังไม่พร้อมนั้น ผมก็ติดต่อกรมพัฒนาที่ดินขอซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทืองมาปลูกบำรุงดินเป็นแปลงขนาดใหญ่ไว้ก่อน  เพราะเนื้อดินในพื้นที่ส่วนนั้นมีคุณภาพไม่สู้จะอุดมสมบูรณ์นัก กรมพัฒนาที่ดินกรุณาจัดส่งเมล็ดพันธุ์มาให้หนึ่งกระสอบใหญ่และไม่คิดค่าใช้จ่าย   ผมขอให้น้องๆ ทางฝ่ายภาคสนาม ช่วยนำแทรกเตอร์ไปไถที่พรวนดินเพื่อเตรียมการปลูกปอเทือง โดยมีน้องๆ ทางฝ่ายพืช    ซึ่งในสมัยนั้นก็มีอาจารย์เพียง 3-4 คน และคนงานอีก 2 - 3 คน เท่านั้นเป็นผู้ดำเนินการขั้นต่อมา

          เมื่อปอเทืองเจริญเติบโตจนถึงระยะออกดอกสีเหลือง บานสะพรั่ง ไปทั้งแปลงนั้น ผมจำได้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ตื่นตาประทับใจแก่ชาว ม.อ. หาดใหญ่ สมัยนั้นเป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยมีภาพทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ของพื้นที่กว้างใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วย ต้นปอเทือง ที่ออกดอกสีเหลืองโดดเด่น สะดุดตา อยู่ริมถนนสายสำคัญของมหาวิทยาลัย      ในสมัยนั้นที่ทุกคนจะต้องผ่านไปมาอยู่ตลอดวัน ทำให้มีผู้ สนใจสอบถามถึง เรื่องการปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดินของคณะเราอยู่ค่อนข้างมาก

          ในครั้งนั้นผมตั้งใจไว้ว่าจะขอเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้เสียก่อนในการปลูกรอบแรก แทนที่จะรีบไถกลบ ตั้งแต่เมื่อมันกำลังจะเริ่มออกดอก ซึ่งจะได้อินทรียวัตถุที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูงสุด  จึงได้ยอมปล่อยไว้จนมันออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งไปทั้งบริเวณเช่นนั้น  เมื่อมันติดฝักจนแก่เต็มที่ให้เราสามารถเก็บเมล็ดเอาไว้ทำพันธุ์รุ่นต่อไปได้เรียบร้อยแล้ว เราก็ได้ทำการไถกลบต้นแก่เป็นปุ๋ยบำรุงดินครั้งแรก แล้วใช้เมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บเกี่ยวเอาไว้ได้มาปลูกซ้ำอีกครั้ง จนถึงระยะใกล้จะเริ่มออกดอก ก็ได้รีบไถกลบตามหลักการบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ไม่ปล่อยให้ออกดอกจนบานเต็มที่ทั้งแปลงอย่างครั้งแรก

 

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
somsin [IP: 114.128.125.109]
07 January 2010 23:08
#52818

ผมต้องการปอเทืองมาปลูกเป็นพืชบำรุงดิน บนเนื้อที่300ไร่ อยากทราบว่า หาซื้อใด้ที่ไหน ราคากิโลละกี่บาท  โทรมาที่ 0896677113

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.158.30.219
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ