นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 1638
ความเห็น: 0

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาฯพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร มอ....ฟรี

โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ

เรียน  บุคลากร มอ. และผู้สนใจทุกท่าน

             ด้วยกลุ่มโครงการสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยสุขภาพได้จัดโครงการพัฒนา ทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2550   เวลา 08.30 – 16.00 น.     ณ  ห้องประชุมทองจันทร์ฯ  อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์        
            จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตามวันเวลาในกำหนดการที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจส่งรายชื่อที่ :     
                ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยัคคานนท์  
                ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หรือ ติดต่อสอบถามที่
คุณนุชนารถ  สุขลักษณ์  หน่วยบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 1767


ศูนย์จัดการประชุม  คณะแพทยศาสตร์
ติดต่อ 0-7445-1147 (ภายใน 1147)
  

กำหนดการ

โครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร ม.สงขลานครินทร์

วันที่  18  ธันวาคม  2550  ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ 

อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

08.00  - 08.50   .                   ลงทะเบียน            

08.50  - 09.00  น.                    กล่าวเปิด

09.00 – 10.30  .                    ที่ทำงานดี  ชีวีสดใส 

                                               โดย  ผศ.ดร.แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข

                                               (ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน)

10.30 – 10.45  .                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00                        กินอย่างไรห่างไกลโรค

                                                  โดย คุณภัคจิรา  เบญญาปัญญา

                                                  (หัวหน้างานโภชนาการ รพ.สงขลานครินทร์)

12.00 – 13.00 น.                     พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น.                     สุขภาพดี ชีวีมีสุข

                                               โดย  :ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์   หลิวจันทร์พัฒนา

                                               (ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน)

14.30  – 14.45  น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45  -  15.30 น.                    แบ่งกลุ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

15.00 –  16.00 น.                    นำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิภาค

                                                โดยนพ.เกรียงศักดิ์   หลิวจันทร์พัฒนา   

สร้าง: 08 ธันวาคม 2550 13:22 แก้ไข: 09 ธันวาคม 2550 13:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ