นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2832
ความเห็น: 10

ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่าย

ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่าย
ขอซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับหลักฐานการจ่าย   หลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  ส่วนที่ 2 เรื่องหลักฐานการจ่าย ข้อ 41 ได้กำหนดให้ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
  1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
  2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
  3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
  4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
  5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
 เมื่อเราได้รับใบเสร็จที่ไม่ครบถ้วน ก็ให้มาดู ข้อ 43.  กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการจ่ายเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนทั้ง 5 รายการข้างต้น ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นทำใบรับรองการจ่ายเงิน (ใบ บก.111) เพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ทำใบสำคัญรับเงินและลงชื่อในใบสำคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย  แสดงว่าเมื่อเราได้รับใบเสร็จที่ไม่ครบถ้วน หลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการเบิกจ่าย  3 อย่างดังนี้ นะคะ 
  1. ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วน
  2. ใบรับรองการจ่ายเงิน (ใบบก.111)  ลงชื่อโดยผู้ซื้อ
  3. ใบสำคัญรับเงิน ผู้ซื้อเป็นผู้ลงนามรับเงิน (คนเดียวกับลงนามในใบบก.111)    ,  และให้ผู้จ่ายเงินในภาควิชา/หลักสูตร ซึ่งดูแลเงินหมุนเวียนของภาควิชา/หลักสูตร ลงนามผู้จ่ายเงิน (หรือบุคลากรในภาควิชาที่เป็นคนละคนกับผู้รับเงิน)
 ทราบแล้วอย่าลืมแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายมาให้ครบถ้วนนะคะ เพื่อการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดการส่งคืนแก้ไขคะ 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2551 12:30 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2551 12:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
สารี (Recent Activities)
03 November 2008 13:11
#37555

ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ  หน่วยส่งเสริมฯ ได้เปิดบัญชียืมเงินเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน ของ งานวิจัยจำนวน 10,000.-บาท (สำหรับจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ)ซึ่งได้รับอนุมัติและโอนเข้าบัญชีของ หน่วยฯ แล้ว เมื่อเราเบิกเงินไปจ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ใบสำคัญกลับมาแล้ว ต้องส่ง Clear อย่างไรค่ะ (ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้ว ขอถามขั้นตอนหน่อยนะค่ะ จะได้เก็บคำตอบนี้ไว้ ดำเนินการในคราวต่อๆ ไป) ...ขอบคุณค่ะ 

Ico48
ดรุณี [IP: 192.168.100.112]
03 พฤศจิกายน 2551 13:58
#37558

เรียนพี่สารี ไม่ทราบว่าซื้อเช็คธนาคารหรือเปล่าค่ะ

ถ้าซื้อ การมีขั้นตอนของเอกสารเบิกจ่ายดังนี้

1. หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่าย

2. ใบสำคัญรับเงินลงนามผู้รับเงินและจ่ายเงิน

3. สำเนาเช็คธนาคาร

4. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมของธนาคาร

5. ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ จัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จ (บกก111) เช่น ใบเสร็จค่าธรรมเนียนธนาคาร (ไม่มีจำนวนเงินตัวอักษร)

6. เขียนหมายเหตุในหนังสือขออนุมัติว่าจ่ายคืนหน่วยส่งเสริมฯ ซึ่งได้ทดรองจ่ายไปแล้ว

7.ส่งให้หน่วยคลัง ที่คุณปาลิตา เพื่อลงทะเบียนรับเอกสาร

8. คุณปาลิตาส่งให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

9. ผู้ตรวจสอบผ่านเรื่องให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

10. อนุมัติแล้วส่งให้ฝ่ายจ่ายเงินเพื่อจ่ายคืนเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานต่อไปค่ะ

Ico48
ดรุณี [IP: 192.168.100.112]
03 พฤศจิกายน 2551 14:14
#37559

พี่สารี พิมพ์ตกไปค่ะ ข้อ 5 ทำบก111 แล้วต้องจัดทำใบสำคัญรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ พศ.2551 ตามเรื่องขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายของน้องนาฏค่ะ  ยินดีรับใช้ค่ะๆ (หมายเหตุพึ่งเขียนครั้งแรกหากมีอะไรผิดพลาดข้าน้อยขออภัยจ๊ะ)

 

พี่เฒ่า ขอถามข้อ 1 หน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นฉบับขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน หรือเปล่าค่ะ หรือว่าต้องทำหนังสือขออนุมัติเป็นเรื่องๆ ไป แล้วเติมหมายเหตุข้อความของข้อ 6 ถ้าเช่นนั้น คงต้องไปขอยืมดูตัวอย่างเอกสารนะค่ะ

น้องน้อยดรุณี สมัครสมาชิก share ด้วย นะ จะได้มีรูปหน้าตา หรือภาพซักอย่าง (ภาพที่มีอยู่ไม่สวยค่ะ)

Ico48
ดรุณี [IP: 192.168.100.112]
04 พฤศจิกายน 2551 08:47
#37596

เรียนคุณพี่ ต้องทำหนังสืออนุมัติเป็นเรื่องๆ ไปค่ะ ทำเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องยืมเงินทดรองจ่าย ขอตัวอย่างที่คุณพี่วรรณได้ค่ะ 

คุณน้องของพี่กำลังหารูปงามๆๆ อยู่ค่ะ

คุณน้อง พี่วรรณ ทำหน้าเป็น ง งู หลายตัวเลยจ๊ะ

มีมือ Pro ช่วยตอบคะ
Ico48
สารี (Recent Activities)
04 November 2008 11:12
#37614

ดีใจกับหัวหน้า นาฏ ที่มีทีมร่วมงานที่เก่ง..ใส่ใจกับงาน..และฯลฯ..หัวหน้างาน จะได้อ้วน เสียที

ขอปรึกษาอีกซักเรื่อง  พี่กับพี่วรรณ ต้องส่งงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และจ่ายค่าตอบแทน ทั้งปี วิธีการคือ

1. ขออนุมัติยืมเงิน (ได้ลดขั้นตอน โดยยืมเงินหมุนเวียนไว้ใช้ในหน่วยฯ แล้ว

2. ไปเบิกเงินที่สหกรณ์ แล้ว ไปซื้อเช็คของขวัญที่ ธนาคารไทยพาณิชย์

3. ตอบขอบคุณ พร้อมมอบเช็ค และให้ส่งใบสำคัญที่ลงนามแล้ว คืนหน่วยฯ

4.ส่งเอกสาร Clear ที่หน่วยคลัง

ขอทราบว่าจะลดขั้นตอน โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ต้องส่งใบสำคัญ ส่วนหลักฐานการซื้อเช็ค และหนังสือตอบขอบคุณ (ที่เซ็นรับแล้ว )ไปใช้เป็นหลักฐานการ Clear จะได้หรือไม่ หรือมีวิธีอื่น ที่ทำให้กระบวนการเร็วกว่านี้ (ปัญหา ได้รับเอกสารคืนช้ามากค่ะ)

Ico48
นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์ [IP: 192.168.100.112]
06 พฤศจิกายน 2551 13:43
#37771

ตอบคุณพี่สารี  ใช้หลักฐานการซื้อเช็คไม่ได้คะ เพราะเช็คผู้ซื้อเช็คสามารถนำเช็คไปเปลี่ยน คืน หรือยกเลิกได้  ถ้าใช้เป็นหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิแนบเบิกได้คะ (ปรึกษากับมือPro แล้ว)

Ico48
สารี (Recent Activities)
06 November 2008 13:58
#37775

จะขอไปปรึกษารายละเอียดที่ หน่วยคลัง อีกครั้งนะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ