นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1947
ความเห็น: 2

ค่าสอนเกินภาระงาน

ค่าสอนเกินภาระงาน

สัปดาห์นี้ หน่วยคลังได้จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ส่งให้แก่ทุกภาควิชา/หลักสูตรทางระบบ e-doc แล้วนะคะ  ภาควิชาที่ยังไม่เบิกค่าสอนในภาคการศึกษา 1/2551  และยังรีๆ รอ ๆ อยู่ ก็ดำเนินการขออนุมัติพร้อมเบิกจ่ายส่งมาที่หน่วยคลังตามแบบฟอร์มที่แจ้งไปพร้อมกับหลักเกณฑ์นะคะ ก็ขอ

สรุปหลักเกณฑ์คร่าว ๆ ให้ได้ทราบกันพอสังเขป นะคะ 

1. เบิกจ่ายค่าสอนในอัตราเดิม คือ ป.ตรี ชั่วโมงละ 300.- บาท  ป.โท-เอก ชั่วโมงละ 400.- บาท

 2. การเบิกค่าสอนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารคณะฯ ส่วนที่มากกว่า 150 ชั่วโมง เบิกจากภาควิชา/หลักสูตร และส่วนต่างจาก 150 ชั่วโมงของอาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเบิกจากงบประมาณส่วนกลางของคณะฯ คะ เช่น กรณีเป็นรองคณบดี มีชั่วโมงสอน 160 ชั่วโมง ให้เบิกจากภาควิชา 10 ชั่วโมง (160-150)  และเบิกจากคณะ 60 ชั่วโมง (150-90) 

3. การเบิกค่าสอนเกินภาระงานของอาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นนอกคณะ ส่วนที่มากกว่า 150 ชั่วโมงเบิกจากภาควิชา/หน่วยงาน และส่วนต่างจาก 150 ชั่วโมงของอาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้เบิกจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นที่ท่านผู้นั้นปฏิบัติงานบริหาร (เช่นเดียวกับข้อ 2 คะ)

4.วิชาโครงงานซึ่งหลักสูตรกำหนดให้เป็นวิชาปฏิบัติการ จำนวน 3 หน่วยกิต ให้เบิกจ่ายเช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการ นศ. 1 คน คิดชั่วโมงสอน 3 หน่วยกิต นศ.คนถัดไปคิดชั่วโมงสอนได้ 0.5 หน่วยกิต และคำนวณชั่วโมงสอนรวมได้ไม่เกิน 4 หน่วยกิต  

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ให้แนบดังนี้คะ

1. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนของกระทรวงการคลัง

2. แบบฟอร์มแสดงข้อมูลภาระงานสอน รับรองโดยหัวหน้าภาควิชา

3. ตารางสอน รับรองโดยอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชา

4. แบบฟอร์มแสดงจำนวนหน่วยชั่วโมงสอน คำนวณภาระงานที่สอนเกิน  รับรองโดยอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชา 

ซึ่งแบบฟอร์มข้างต้นได้ส่งให้ทุกภาควิชา/หลักสูตรทางระบบ e-doc ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 แล้วนะคะ  หากท่านใดมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่หน่วยคลัง โทร.8045-8048 นะคะ

ปล.สอนของค่าสอนวิทยานิพนธ์ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะ มีข่าวคืบหน้าแล้วจะส่งข่าวไปคะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 ตุลาคม 2551 09:21 แก้ไข: 21 ตุลาคม 2551 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ดรุณี [IP: 192.168.100.112]
21 ตุลาคม 2551 09:49
#37134

ขอบคุณสามารถทำความเข้าใจมากขึ้น ผู้ปฏิบัติจะได้

กระจ่างมากขึ้นค่ะ

  • แวะมาอ่านค่ะ
  • รออ่านอีกนะคะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ