นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 3118
ความเห็น: 6

เงินยืมทดรองจ่าย

เงินยืมทดรองจ่าย

สวัสดีคะ ทุกๆ ท่าน วันนี้รู้สึกมีอารมณ์ (อยากเขียน) คงต้องรบกวนทุกท่านช่วยอ่านหน่อยนะคะ  จริงๆ เรื่องนี้ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องที่แล้วนะคะ เพราะเป็นผลประโยชน์และความเป็นความตายของคณะวิทย์เหมือนกันคะ  ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ ณ วันนี้ เงินทดรองจ่ายของคณะฯ ค่อนข้างติดขัด ซึ่งก็เกิดจากหลายประเด็นด้วยกัน แต่ประเด็นหลัก ๆ ก็คือ

- บางท่านยืมเงินทดรองจ่ายไปแล้ว ไม่ส่งเอกสารเบิกจ่าย  (ไม่เคลียร์ ไม่หนี ไม่ส่งคะ)

- ส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งหน่วยคลังจะกำหนดให้ส่งภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดกิจกรรมที่ยืมเงินไป 

- ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้วมีเงินเหลือก็คืนเงินล่าช้า

อยากให้ทุกท่านช่วยกันคำนึงถึงความสำคัญว่ายืมเงินไปแล้วท่านมีพันธะผูกพันตามสัญญายืมเงินทดรองจ่ายที่จะต้องส่งเอกสาร/เงินสดเหลือจ่ายคืนภายในกำหนด  เพื่อส่วนรวมของคณะฯ เนื่องจากเงินของคณะฯ ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะยืมไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เมื่อนำไปใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ยืมไปแล้ว ทุกท่านก็ต้องส่งเอกสาร/คืนเงินเหลือจ่ายเพื่อให้ท่านอื่น ๆ ได้ยืมบ้าง และเงินทดรองจ่ายของคณะนี้นอกจากคณะจะใช้หมุนเวียนจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายแล้ว คณะต้องใช้ในการทดรองจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคคลากรในคณะฯ , และทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและเงินรายได้คณะฯ ให้แก่ทุกภาควิชา/หน่วยงานในคณะฯ ด้วยและสิ่งที่อยากขอร้องและขอความเห็นใจจากทุกท่านคือ ถ้าหน่วยคลังทวงเงินยืมทดรองจ่ายขอทุกท่านอย่าได้โกรธเคือง ( แค้นฝังใจ....  จะโกรธจะเคืองกันอย่างไร ดี ดี ต่อกันไว้  อย่างไรก็เป็นคนคุ้นเคย )เพราะเราทำตามหน้าที่คะ เนื่องจากถ้าเราไม่ทวงเราก็จะผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคะ (โดนทั้งขึ้นทั้งร่องคะ ) เพราะหากผู้มีหน้าที่ทวงละเลยไม่เร่งรัด ติดตามทวงคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ มีความผิดตามข้อ 36 ต้องรับโทษปรับทางปกครอง  ชั้นที่ 2 (ปรับเท่ากับเงินเดือน ตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 4  เดือน) น่าสงสารไหมคะเนี่ย  (ชีวิตรัดทด) แต่ในกรณีกลับกันถ้าเราทวงถามแล้วท่านไม่ส่งเอกสาร/คืนเงิน ความผิดก็จะสะท้อนกลับไปที่ท่านคะ  ดังนั้นท่านอย่ารำคาญเราเลยนะคะ ว่าเราทวงแล้วทวงอีก ทวงอยู่นั่น ไม่มีอะไรทำหรืออย่างไร เราไม่ได้ทวงเพื่อตัวเราเองอย่างเดียว เราทวงเพื่อตัวท่านด้วยนะคะ  แต่ถ้าเราช่วยกันทั้งสองฝ่าย เราก็จะอยู่รอดปลอดภัย มีเงินให้ยืม ให้ใช้ แถมไม่ต้องถูกหักเงินเดือนด้วยคะ  ไชๆๆโยๆๆ 

แล้วพบกันใหม่คราวหน้าคะ  (ถ้ารอดชีวิตจากคราวนี้ไปได้นะคะ)  บ๊าย!  บาย!

ถ้าบันทึกนี้จะทำให้ท่านใดขุ่นเคืองขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยคะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 มิถุนายน 2552 12:25 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2552 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
เจนวดี [IP: 192.168.100.112]
05 มิถุนายน 2552 13:47
#44962

ทราบแล้วเปลี่ยน...

ที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ขุ่นเคืองประการใดเลยสักครั้งนะ เพื่อนนาฏ  แต่ถ้าใจดี ถ้าใบยืมที่ส่งไป ใส่ข้อความหรือลายเซ็นต์ไม่ครบ แล้วจะไม่ดำเนินการให้ ก็โทรบอกกันนิดนึงจะดีมากมากเลยค่ะ เพราะกว่าจะรู้ตัวอีกที ก็ใกล้วันใช้เงินแล้ว...จึงได้รู้ว่าไม่ได้เซ็นรับเงินไว้ให้ก่อน

รักดอกจึงบอกกัน เพื่อคณะวิทย์น่าอยู่ค่ะ ^_^

 

เรื่องที่ผ่านมา อาจเป็นการผิดพลาดทางเทคนิค  บางครั้งเอกสารมาก ๆ ก็ตาลายเหมือนกันคะ  ก็ขอโทษไว้นะที่นี้ก็แล้วกันนะคะ

Ico48
ขำขำ [IP: 192.168.100.112]
05 มิถุนายน 2552 16:07
#44977
แรงมากค่ะ
Ico48
[IP: 113.53.58.170]
05 มิถุนายน 2552 19:20
#44983
คือ เรื่องทวงไม่ว่ากัน แต่อยากจะบอกว่า ก่อนทวงช่วยตรวจสอบกับฝ่ายรับเงินด้วยนะคะว่า ได้รับแล้วจริงๆ รึเปล่าก่อนทวงก็จะดีค่ะ

ขออภัยคะ เวลาทวงบางครั้งกว่าเอกสารทวงจะไปถึงมันจะสวนทางกันกับที่ท่านมาคืนเงินคะ  แต่เราจะพยายามตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันคะ

Ico48
pupu [IP: 192.168.66.188]
10 October 2011 13:22
#69489

ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในขณะนี้ก็ได้ตรวจสอบเรื่องเงินยืมทดรองจ่ายอยู่คณะ แต่ตรวจสอบเงินทดรองจ่ายในระดับวิทยาเขต

ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่ทำงานมาดูจะเป็นปัญหาอมตะ นิรันดร์กาล โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า มหาลัยหรือใครก็ไม่รู้หละ ควรจะให้ความสำคัญ ที่จะต้องแก้ไขระบบเงินยืมทดรองจ่าย เช่นนำระบบ IT มีโปรแกรมการยืมเงินมาช่วยในการยืมเงินก่อนในเบื้องต้น เพื่อช่วยอำนายความสะดวก

สอง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติให้ชัดเจน สื่อสารให้ทั่วถึง นานๆ ยืมทีก็ยังจำไม่ได้ต้องทำอย่างไร กำหนดมาตรฐานให้ชัดเจนและใช้มาตรการอย่างจริงจัง เช่นตัดเงินเดือน หรือที่มหาวิทยาลัยอื่นกำหนดให้มีค่าปรับด้วยซ้ำ

แต่ในส่วนของการทำเอกสารเบิกจ่าย เช่นเดินทางไปราชการ ทำไมไม่ปรับกระบวนคิด การะบวนการทำงานเงินยืมใหม่เช่น

มีศูนย์ ในการดำเนินการในเรื่องนี้ มีโปรแกรมป้อนบันทึก รายละเอียดการเดินทาง พร้อมจำนวนเงินที่ต้องใช้จ่าย โผล่ไปเป็นรายงานการเดินทางรอไว้ ส่วน การจองตั๋วเครื่องบิน ใครไปไหน ก็ให้แจ้ง online มา จะดำเนินการจัดหาตั่วให้ ค่าที่พัก ถ้าจะไปควรบอกได้ว่าจะเช่าที่พักหรือเหมาจ่าย ถ้าเหมาจ่ายก็เซนต์รับไปเลย และพร้อมค่าเบี้ยเลี้ยงถ้ามี ในเอกสารเดินทาง ก็อยู่ที่ตรงกลางศูนย์ จะ หาร้านที่มีข้อเสนอที่ดีมีส่วนลด ดี ๆ ในการจองก็ยังได้ เดินทางมากมายในมหาวิทยาลัย ให้เดินหนึ่งมาวางบิลก็ยังได้ หรือไม่ก็มาเก็บเงินที่ศูนย์ที่ว่าเป็นราย ๆ ก็ตามใจ ทั้งหมดก็แทบจะหมด จะมีก็ใบเสร็จค่าที่พัก ผู้ยืมเพียงแต่นำมายืนก็เสร็จ รายงานการเดินทางก็เสร็จ ไม่ต้องมาทำ มาเขียนอยู่ ซึ่งน่าเบื่อมาก กลับมาต้องเคลียร์งานมากมาย เรื่องขอให้เคลียรการยืมเดินทางก็พักไว้ก่อนทั้งนั้น ใครเขียนโปรแกรมเป็นบอกที จะช่วยบอกแบบระบบให้ค่ะ เนี้ยถ้าเขียนเป็นจะทำให้เลยนะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ