นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1781
ความเห็น: 5

ฝึกงาน ฝึกตน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่นักศึกษาภาควิชาการจัดการศัตรูพืชชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลการฝึกงานภาคสนามในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดได้แบ่งกลุ่มออกไปฝึกงานกันหลากหลายสถานที่ทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทางภาควิชาการจัดการศัตรูพืชมีการติดต่อส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงานอย่างสม่ำเสมอ

การฝึกงานถือเป็นงานอย่างหนึ่งที่ฝึกฝนนักศึกษาให้เรียนรู้กับสภาพของงานจริงในสังคมจริง เป็นการลิ้มลองชีวิตการทำงานเบื้องต้น และยังสามารถช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจในการเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองได้ในอนาคต การฝึกงานของภาควิชาฯ นั้นเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 100 ชั่วโมง

 

แต่ทางภาควิชาฯ มิได้ปิดกั้นระยะเวลาการฝึกงาน มีการยืดหยุ่นให้เหมาะสมแก่นักศึกษา คือ นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะฝึก 15 วัน 1 เดือน หรือ 3 เดือนก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของนักศึกษาและรวมทั้งสถานประกอบการว่าสามารถรับนักศึกษาฝึกงานตามระยะเวลาที่นักศึกษาต้องการได้หรือไม่  

จากการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา สามารถประมวลผลเบื้องต้นได้ว่า การเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมกับสายงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเป็นอยางมาก ทำให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาได้อย่างเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและหน่วยงานที่เข้าไปฝึกงานได้มากที่สุด แต่ถ้าเลือกสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือมีงานที่นักศึกษาไม่ได้แสดงความสามารถของตนเองตามที่ได้ร่ำเรียนมา ทำให้นักศึกษาไม่ตั้งใจฝึกงาน อาจเกิดความเบื่อหน่ายได้ และในขณะเดียวกันสถานประกอบการอาจเสียเวลาและประโยชน์ต่างๆ ไปด้วย

 

นอกจากนี้การส่งนักศึกษาไปฝึกงานควรคำนึงถึงสภาพของสถานที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ มีที่พักหรือไม่ หรืออยู่ห่างไกลจากชุมชน เพราะสิ่งต่างๆ เหล่าดูเหมือนว่าไม่จำเป็น หรือสำคัญ เพราะเวลานักศึกษาออกไปทำงานจริงๆ นักศึกษาไม่สามารถเลือกงานตามที่ตนเองต้องการได้ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่สำหรับนักศึกษาฝึกงานนั้น ต้องคำนึงเป็นอย่างมาก เพราะความปลอดภัยของนักศึกษาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ในเมื่อเราจะฝึกฝนนักศึกษาแล้ว เราก็ต้องคอยจัดการสถานที่และความปลอดภัยให้กับนักศึกษาด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

    

นอกจากนี้ได้มีเสียงตอบรับจากเด็กๆ บางคนที่ได้ไปฝึกงานถึง 3 เดือน โดยบอกว่าการฝึกงานนานๆ นั้นทำให้ตนเองได้รับความรู้และทักษะต่างๆ มากมายจากการทำงานจริง และประสบการณ์ต่างๆ ที่ไม่มีในห้องเรียนและมหาวิทยาลัย และเด็กๆ เหล่านี้มีความประสงค์ที่จะเข้าฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอีกด้วยในอนาคต ซึ่งถือเป็นข้อดีของการฝึกงาน ฝึกตน ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มิถุนายน 2556 18:39 แก้ไข: 27 มิถุนายน 2556 18:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ยินดีต้อนรับ กลับคืนสู่ share psu อีกครั้งค่ะ และจะนำไป link กับเครือข่ายชาวทรัพย์ใน face book นะค่ะ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ และนำไปเป็นแนวปฏิบัติค่ะ

จะพยายามเขียนบ่อยๆ นะครับ

ยินดีต้อนรับครับ

อิอิอิ

เป็นเรื่องที่ดีครับ ที่คณะฯ ยืดหยุ่น/ ปรับเวลาการฝึกปฏิบัติ ช่วงเวลาสั้น ๆ คงพอเห็น แต่ยังไม่เข้าถึงสิ่งที่ฝึกปฏิบัติจริง ๆ

อิอิอิ

เราเอง

ใจจริงอยากให้เด็กฝึกนานๆ แต่ส่วนใหญ่เด็กจะห่วงมาเรียนซัมเมอร์กัน

อ.ริศ Buddy Baby มาเขียนอีกนะคะ เชียร์ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.156.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ