นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าในประเทศไทย

1. ประเทศที่ตรวจลงตราวีซ่านอกประเทศ มีดังนี้ 1.1 มาลาวี ขอรับการตรวจตราที่พริทอเรีย 1.2 ตูนีเซีย ขอรับการตรวจตราที่จาร์กาตา 1.3 แซมเบีย ขอรับการตรวจตราที่ปักกิ่ง 1.4 มัลดีฟ ขอรับการตรวจตราที่ประเทศศรีลังกา แต่สามารถขอ VISA ON ARRIVAL อยู่ได้ 1... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ชาวกรุง   created: 27 November 2007 10:10 Modified: 27 November 2007 10:10 [ Report Abuse ]

(2) การเก็บรักษาหนังสือเดินทาง

คำแนะนำในการเก็บรักษาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ ความเสียหาย ห้ามตัด งอ บิด หรือกร... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ชาวกรุง   created: 21 November 2007 13:12 Modified: 21 November 2007 13:12 [ Report Abuse ]

(0) ข้อเสนอแนะก่อนส่งเอกสารถึงงานประสานงาน

ข้อเสนอแนะก่อนส่งเอกสารถึงงานประสานงาน- ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้1. ชื่อ – นามสกุล ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยต้องตรงกับหนังสือเดินทาง2. ชื่อประเทศที่จะเดินทาง3. เดินทางโดยใช้ทุนประเภทใด4. กรณีส่งสำเนามาให้ขอให... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ชาวกรุง   created: 21 November 2007 11:01 Modified: 21 November 2007 11:04 [ Report Abuse ]

(2) หนังสือผ่านแดน ไทย - มาเลเซีย

หลักการในภาพรวม ใช้หลักการติดแถบ barcode ลงในหนังสือผ่านแดน โดยแถบ barcode สามารถจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ - ลายพิมพ์นิ้วมือ - ภาพถ่ายใบหน้าขาวดำขนาดประมาณ 2 นิ้ว- ชื่อ - ชื่อสกุล- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขรหัสต่าง ๆ ข้อมูลบุคคลที่ปรากฏอยู่บนห... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ชาวกรุง   created: 20 November 2007 13:40 Modified: 20 November 2007 13:42 [ Report Abuse ]

(1) การขอหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ

กรณีเอกสารการขอวีซ่ายังไม่พร้อม แต่เอกสารขอความอนุเคราะห์ความสะดวกในการลงตรา(วีซ่า)ในหนังสือเดินทาง พร้อมแล้วในกรณีเร่งด่วนให้รีบส่งเอกสารเพื่อดำเนินการในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ มาดังนี้1. หนังสือขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการลงตรา(วีซ่า)... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ชาวกรุง   created: 20 November 2007 09:40 Modified: 20 November 2007 09:40 [ Report Abuse ]

(1) วิธีรับหนังสือเดินทาง

วิธีรับหนังสือเดินทาง 1. รับหนังสือเดินทางด้วยตนเอง นำใบรับหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนยื่นเป็นหลักฐานเพื่อรับหนังสือเดินทาง กรณีมอบให้บุคคลอื่นรับแทน กรอกข้อมูลการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับหนังสือเดินทางแทน (ด้านหน้าของใบรับหนังสือเดินทาง) พร้อมแสดงเอ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ชาวกรุง   created: 15 November 2007 15:07 Modified: 15 November 2007 15:45 [ Report Abuse ]