นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3278
ความเห็น: 4

หอประวัติม.อ. จัดทำเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดพิเศษ "ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี" ดึงปาน ธนพร-โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมถ่ายทอดบทเพลง ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ม.อ.

“จะขอเป็นคนดี เป็นลูกที่ดีของพ่อ ศักดิ์ศรีของ ม.อ. จะขอเทิดทูนตลอดไป 

ยึดมั่นคุณธรรมตราบที่ยังมีลมหายใจ จดจำไว้ว่าความดี คือศักดิ์ศรีของความเป็นคน” 

        ท่อนหนึ่งของบทเพลง “ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี” หนึ่งในเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดพิเศษ “ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี” ที่จัดทำขึ้นโดยหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งถูกร้อยเรียงและบรรจงถ่ายทอดด้วยถ้อยคำที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานชื่ออันเป็นมงคลให้แก่มหาวิทยาลัย

        อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประสานงานและดำเนินการผลิตเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดพิเศษ “ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี” เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการจัดทำเพลงชุดพิเศษนี้ว่า อาจารย์ได้ฟังเพลงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในยุคแรก ซึ่งขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้นเมื่อเข้ารับราชการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2517 จึงเกิดแรงบันดาลใจที่พัฒนาเพลงมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็นที่นิยมมากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นส่งผลให้อาจารย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจัดทำเพลงมหาวิทยาลัยในยุคที่ 2 มีชื่อชุดว่า “มอบดวงใจไว้ที่ร่มศรีตรัง” เมื่อปี 2527 และยุคที่ 3 มีชื่อชุดว่า “ตามรอยพระยุคลบาท” ในปี 2544 นับว่าอาจารย์เป็นผู้บุกเบิกการนำนักร้องยอดนิยมของประเทศในขณะนั้นมาขับร้องในแวดวงเพลงมหาวิทยาลัย  และเมื่อปี 2549 อาจารย์ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดี ให้เป็นผู้จัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์จึงมีความคิดที่จะจัดทำเพลงชุดใหม่เพื่อใช้ประกอบการจัดนิทรรศการในหอประวัติ โดยใช้ชื่อชุดว่า “ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ที่ทรงพระราชทานชื่อให้มหาวิทยาลัย  และ ทำให้เราทุกคนได้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินสงขลานครินทร์ด้วยความเป็นสุข ร่มเย็นเรื่อยมาจวบจนทุกวันนี้ โดยเพลงชุดนี้ได้จัดทำขึ้นในปี 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

                             

        เพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดพิเศษ “ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี” ประกอบด้วย 2 บทเพลง คือ เพลง “ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี” และเพลง “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง” ทั้ง 2 บทเพลงได้รับการประพันธ์คำร้องและทำนองโดยคุณยินดี รำพัน (ผู้ประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติ “เดินตามพ่อ”) ทำดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณพิมพ์ปฏิภาณ  พึ่งธรรมจิตต์ ครูเพลงผู้เรียบเรียงเสียงประสานแผ่นเสียงทองคำและเสาอากาศทองคำ ประสานเสียงโดยนักร้องประสานเสียงพิมพ์ปฏิภาณกรุ๊ป บรรเลงโดยวงดนตรี Big Band ใช้นักดนตรีกว่า 50 ชีวิต ใช้ห้องบันทึกเสียงที่มีคุณภาพอย่างพิมพ์ปฏิภาณ สตูดิโอ สร้างความไพเราะและอรรถรสในการรับฟังเพลงที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

                    

        “สำหรับบทเพลงแรก “ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี” ได้รับการถ่ายทอดโดยนักร้องหญิงยอดนิยม      อย่าง “ปาน  ธนพร  แวกประยูร” โดยเนื้อหาของบทเพลงได้กล่าวถึงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระนามสมเด็จพระราชบิดาให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ ซึ่งลูกพระบิดาทุกคนจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย และอีกหนึ่งบทเพลงคือ “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง” ขับร้องและบรรเลงเปียโนโดย “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร เจ้าของรางวัล Best Asian Artist Thailand บทเพลงได้กล่าวถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง” อาจารย์มนัสกล่าว

        อาจารย์มนัสได้เล่าเพิ่มเติมว่า การดำเนินการจัดทำเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดพิเศษ “ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี” ในครั้งนี้ ใช้เวลาดำเนินการกว่า 3 เดือน โดยรับการช่วยเหลือจาก คุณสุฉันทนา กาญจนจงกล ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7 ในการหาทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โดยมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากคณะต่างๆ จำนวนหลายท่านให้ความสนับสนุนบริจาคสมทบ ซึ่งผู้ดำเนินการและประสานงานการผลิต นักประพันธ์เพลง ผู้จัดทำดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาน รวมทั้งนักร้องคุณภาพทั้ง 2 ท่าน ต่างมีความตั้งใจที่จะทำให้เพลงมหาวิทยาลัยชุดนี้ เป็นแนวเพลงไทยสากลร่วมสมัย ที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังที่เป็นกลุ่มนักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นลูกพระบิดา พร้อมจะเติบโตเป็นคนดีที่มีคุณภาพต่อไปในวันข้างหน้า โดยยึดมั่นในคุณธรรม และมุ่งมั่นเพียรกระทำแต่ความดีงาม

 

                เพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดพิเศษ “ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี” มีจำหน่ายในราคาชุดละ 99 บาท ที่โซนขายของที่ระลึก บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โทรศัพท์  0-7428-2038Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 January 2014 15:04 Modified: 23 January 2014 15:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 AE, Ico24 Monly, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

น่าสนใจหาซื้อไว้สักชุดครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
Wish Coming True (Recent Activities)
24 January 2014 08:44
#95473

เพลงเพราะมากค่ะ คอนเฟิร์ม !! ^__^

Ico48
ผดุงศักดิ์ [IP: 192.168.67.26]
24 January 2014 18:16
#95485

แค่ขึ้นต้น ก็ขนลุกแล้ว

ร่มเย็นหัวใจ ใต้นามมงคล องค์พระภูมิพล พระราชทาน..

ไม่ว่าเราจะมาจากไหน

หัวใจเราต่างผูกพัน

สถาบันที่เรารักและภักดี

^__^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ