นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2229
ความเห็น: 3

นศ. ม.สงขลานครินทร์ คว้ารางวัลดีเด่น เยาวชน เก่ง ดี และมีคุณธรรม ปี 56

        นายราชันย์ ชูชาติ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวันดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน เก่ง ดี และมีคุณธรรม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556 เข้ารับโล่รางวัลจากนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เผยใช้หลักอิทธิบาทสี่ในการเรียน การทำกิจกรรม และต้องรู้จักกตัญญูต่อตัวเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม


        นายราชันย์ ชูชาติ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เจ้าของรางวัล กล่าวว่า ตนเองทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมควบคู่กับการเรียนหนังสือมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา โดยยึดหลักอิทธิบาทสี่ในการเรียนและการทำงาน ที่สำคัญคือจะต้องมีความกตัญญู ทั้งต่อตัวเอง ต้องตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่อะไร กตัญญูต่อครอบครัว รู้จักแบ่งเบาภาระของบิดามารดา และต้องรู้จักกตัญญูต่อส่วนรวม ช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองจะช่วยได้ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั้นสอนให้ตนเองมีความเป็นผู้นำ รู้จักการเสียสละ โดยเฉพาะการได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้ตนเองได้มีโอกาสเป็นผู้นำจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ทำให้ทราบว่าการได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นจะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่จะทำกิจกรรมและดึงเพื่อนๆ นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาประเทศต่อไป

        ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม โดยได้กำหนดให้มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ระบุว่านักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้นั้นต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย100 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้เกิดขึ้นนั้น จะสามารถพัฒนานักศึกษาในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อที่บ่มเพาะคุณธรรม สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ด้วย ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาสนใจที่จะทำกิจกรรมหรือก้าวสู่การเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมมากขึ้น แทนที่จะให้ความสนใจในด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว

        จากการที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน เก่ง ดีและมีคุณธรรม ประจำปี 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนอธิการบดี ขึ้นรับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ด้วย

        โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน เก่ง ดี มีคุณธรรม จัดขึ้นโดยสำนักงานจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม ตามปณิธานในการส่งเสริมการทำความดีและการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อสร้างทัศนคติให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา รักษาความเก่ง ความดี เกิดผลการพัฒนาบ้านเมืองที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 October 2013 11:35 Modified: 24 October 2013 11:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 AE, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
24 October 2013 16:22
#93885

แสดงความยินดีกับน้อง ราชันย์ ชูชาติ ด้วยครับ

อิอิอิ

เราเอง

Ico48
AE (Recent Activities)
24 October 2013 20:33
#93896

ยินดีกับ น้องราชันย์ ด้วยคนน่ะค่ะ

Ico48
Wish Coming True (Recent Activities)
25 October 2013 14:06
#93915

Ico48

Ico48

^__^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ